Recent heeft de Werkgroep Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen de beleidsrichtlijnen “Heritage and the Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors” uitgegeven.
Meer dan 70 ICOMOS-deskundigen van verschillende nationale comités en internationale wetenschappelijke comités hebben bijdragen geleverd, en werden hierbij aangestuurd door de vijf hoofdcoördinatoren Sophia Labadi, Ege Yildirim, Ilaria Rosetti, Francesca Giliberto en Linda Shetabi. Dit document voorziet enerzijds in informatie over de huidige context van erfgoed ten opzichte van de SDG-doelstellingen en biedt anderzijds casestudies aan wat betreft de praktische implicatie van hoe erfgoed een motor en stimulans kan zijn voor duurzame ontwikkeling.

Deze publicatie is beschikbaar op de website van ICOMOS Internationaal via volgende link.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Shopping Cart
Scroll to Top