Het rapport “The Future of our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action” (“Toekomst van ons Verleden”) belicht de verschillende manieren waarop belangrijke overwegingen inzake cultureel erfgoed samenvallen met de ambities van de Overeenkomst van Parijs, waaronder een grotere inzet voor klimaatverandering, beperking van broeikasgassen, opbouw van aanpassingsvermogen en planning van verlies en schade.

Het rapport is opgesteld onder de wetenschappelijke leiding van de ICOMOS-werkgroep Klimaatverandering en Erfgoed, gecoördineerd door Andrew Potts.

Het rapport is nu beschikbaar in het Frans onder de titel “L’Avenir de notre Passé : Engager le patrimoine culturel dans l’action pour le climat” en kan worden gedownload op het ICOMOS Open Archive of via deze link  

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Shopping Cart
Scroll to Top