ICOMOS Vlaanderen-Brussel

ICOMOS Vlaanderen-Brussel

  1. Evenementen
  2. ICOMOS Vlaanderen-Brussel

Views Navigation

Evenement Views Navigation

Vandaag

Colloquium Brugge werelderfgoed

Programma 15u Voorstelling – Miek Goossens,Voorzitter ICOMOS Vlaanderen en België 15.05u Onthaal - Patrick Moenaert, Burgemeester van Brugge 15.10u Dr. Francesco Bandarin, Directeur du Service du Patrimoine mondiale de l’UNESCO à Paris: “La Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO” 15.30u Christopher Pound, architect-planner, Unesco expert: “ Why Bruges on UNESCO’s World Heritage List” 16.00u Prof. […]

Bezoek restauratie abdijkerk Averbode

Programma 13.30 u: ontvangst 14 u stipt: - welkom door de Voorzitter - inleiding door Anna Bergmans: problematiek, dossiervorming - Guido Jan Bral (BOA): historische situering van de abdijkerk - Marc Vanderauwera (BOA): de uitgevoerde werken 15 u: bezoek aan de abdijkerk met: - nadere toelichting over het witten door Walter Schudel (KIK) - nadere […]

Restauratie van de Sint-Janskathedraal te s’-Hertogenbosch

Deze activiteit kaderde in de jaarlijkse contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel - ICOMOS Nederland. Programma Aankomst 10u30 : 's Hertogenbosch, St-Jansmuseum De Bouwloods Uiteenzetting restauratieproblematiek door bouwhistoricus Ronald Glaudemans met rondleiding in de Bouwloods en bezoek aan het als restauratiemuseum uitgebouwd ‘lapidarium’. 11u30 tot 13u00 : bezoek restauratiewerf o.l.v. restauratie-team 13u00 - 14u00 : vrije lunch 14u00 […]

Restauratie van de Ursulinenkapel te Wellen en de Grauwzusterskapel te Aarschot

Programma 13u30: Verwelkoming met drankje 14u00: Toelichting van het project en voorgeschiedenis (met dia’s) door architect Wilfried de Wijngaert en Johan Grootaers, daarop aansluitend werfrondgang. 15u30: Koffie met Limburgse vlaaien 16u00: Vertrek naar AARSCHOT Cultureel Centrum per individueel vervoer 16u30 : Toelichting in de Gasthuiskapel te Aarschot door Johan Grootaers Meer info Fotoalbum

Bezoek aan de restauratie van het Justitiepaleis te Brussel

Programma 10.30 u. – Bezoek aan de atelierwoning Cortvriendt, uitzonderlijke art-niveauwoning 12.30 u. - Middagmaal 14.00u. – Bezoek aan de werf van het Justitiepaleis 16.00 u - Afsluiting van het bezoek in de werfkeet op de Helihaven van het Justitiepaleis met receptie Meer info  

Studiedag ‘Calamiteiten en Planning’ – Landcommanderij Alden Biesen

Contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel - ICOMOS Nederland Deze studiediedag stond in het teken van planning en risicobeheersing bij calamiteiten. Preventie en de opmaak van draaiboeken zijn belangrijk bij overstromingen of brand. Ook de praktische aanpak voor het redden of restaureren van erfgoed na een ramp kwamen aan bod. De brand van de Landcommanderij Alden Biesen en […]

Bezoek aan de restauratie van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg en de Sint-Niklaaskerk te Brussel

Twee restauratieprojecten stonden op het programma. Eerst werd een bezoek gebracht aan de pas voltooide restauratie van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, waar naast de nieuwe ingrepen ook de restauratie van de gevels, van de balkons en het foyer werden toegelicht. Aansluitend kwam het verhaal van de Sint-Niklaaskerk vanuit bouwhistorisch en restauratie-technisch oogpunt. Programma Fotoalbum  

Bezoek restauratie Stadsfeestzaal Antwerpen

De Antwerpse stadsfeestzaal brandde af in de nacht van 27 op 28 december 2000. Na jaren voorbereidend werk was zetten de restauratie- en reconstructie aan in 2006. We kregen de toepassing van verschillende interieur-restauratietechnieken te zien, zoals van stucwerk, verguldingen, marmermozaïekvloeren en gekleurd glas. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de O.L.V. kathedraal van Antwerpen, […]

Plaatsbezoek restauratieprojecten Parkabdij Heverlee

Op de site van de Parkabdij te Heverlee werden ons de restauratieprojecten van de Mariapoort, de abdijkerk en het locutorium toegelicht. Aansluitend werd tevens een bezoek gebracht aan het abdij met als hoogtepunten, het abtskwartier, de pandgang met refter en de bibliotheek. Programma Fotoalbum

Bezoek aan Thurn & Taxis

In dit studiebezoek stond het industrieel erfgoed centraal, dat op een boottocht boottocht op het kanaal van Brussel werd toegelicht. Aansluitend werd het complex van Thurn en Taxis bezocht.

Bezoek aan maagdentoren en kerk van Zichem

Bezoek aan de restauratie en instandhoudingswerken van de Maagdentoren en Sint-Eustachuskerk te Zichem. Op deze ledenactiviteit kwam vooral de problematiek aan bod van historische gebouwen opgetrokken in ijzerzandsteen. In de Sint-Eustachuskerk te Zichem, waar hetzelfde stabiliteitsprobleem werd ontdekt dat had geleid tot de instorting van de kerk van Meldert, werden dringende stabiliteitswerken uitgevoerd. Het verhaal […]

Groeventocht ‘in het spoor van Cornelis Floris’ (deel 1)

Dit was het eerste luik van een activiteitenreeks, waarbij in de voetsporen van Cornelis Floris een reeks van steengroeven wordt bezocht. Het relaas van de reis die Cornelis Floris in gezelschap van Colijn Mido ondernam in 1560 in voorbereiding van de bouw van het Antwerpse stadhuis, is ons overgeleverd in de bouwrekeningen. Onder begeleiding van […]

Bezoek restauratie stadhuis Menen en militaire begraafplaatsen

Bezoek restauratie stadhuis Menen - onthaalgebouwen militaire begraafplaatsen Tyne Cot en Langemark Met als leidraad 'monumenten en nieuwbouw verzoend' werd een bezoek aan het gerestaureerde en ingebreide stadhuis van Menen gebracht, gekoppeld aan lezingen m.b.t. het bouwhistorisch vooronderzoekstraject en het restauratieproject. Aansluitend werden de nieuwe ontvangstpaviljoenen bezocht van de Duitse militaire begraafplaats Langemark en de […]

Studiedag: Musea met erfgoedwaarde

Studiedag: Musea met erfgoedwaarde : behoud door ontwikkeling Organisatie in samenwerking met ICOM en MSK Gent Op deze studiedag stond het museumgebouw centraal dat met de museumfunctie als programma is ontworpen. In deze gebouwen met vaak hoge erfgoedwaarde is het een uitdaging om hedendaagse museologische eisen en hedendaagse visie op museumwerking te integreren. Programma

Huis ‘de Ezel’ (Grote Markt) en het Rectoraatsgebouw van de VUB te Brussel

De ledenactiviteit te Brussel ging van start met een bezoek aan het gerestaureerde huis 'de Ezel' op de Grote Markt te Brussel. De verschillende entiteiten kwamen aan bod : de voorgevel als decorum van de Grote Markt enerzijds en het huis, binnenkoer en achterhuis anderzijds. Een bezoek werd gebracht aan het Rectoraatsgebouw van de VUB, […]

Studiedag historische buitenplaatsen (NL)

Contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel - ICOMOS Nederland Landgoed Twickel Deze studiedag omtrent historische buitenplaatsen vond plaats op het landgoed Twickel, waar de stichting Twickel het volledige omliggende land beheert; het bosbeheer is gekoppeld aan een houtzagerij, die zich vooral op eikenhout voor gebruik in restauraties heeft gespecialiseerd. Programma Fotoalbum 1 - Fotoalbum 2

Bezoek aan Sint-Jacobskerk en het museum M te Leuven

Gekoppeld aan een bezoek aan de Sint-Jacobskerk, kwam in een lezingenreeks de problematiek omtrent de stabiliteit van de kerk aan bod vanuit diverse invalshoeken. Omwille van het stabiliteitsgevaar werd vanaf 1967 de kerk gesloten en werden diverse stabiliserende maatregelen genomen. Hedendaagse analyse van de problematiek noopt tot een kritische herevaluatie van de diagnose en remedies […]

Studiedag – centrale Universiteitsbibliotheek te Gent

organisatie i.s.m. DOCOMOMO en Interbellum vzw De centrale Universiteitsbibliotheek van Gent werd samen met het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde ontworpen door Henry Van de Velde in de periode 1933-1942. Doel van deze studiedag was om een inzicht te verwerven zowel in de ontwerp- en de bouwgeschiedenis als in de restauratieproblematiek van dit complex, […]

Ledenactiviteit te Mechelen

Het gevulde programma voorzag bezoeken aan vier verschillende gebouwen/werven. Het Hof van Busleyden, waar werd stilgestaan bij de opmerkelijke renaissance muurschilderingen en de toevoegingen van een nieuw museum. In de Sint-Janskerk werd de nodige toelichting gegeven door de ontwerper van de restauratie. De restauratie van de muurschilderingen in de toren van de kerk werd toegelicht […]

Kasteeldomein d’Ursel in Hingene

Contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel - ICOMOS Nederland De contactdag met onze Nederlandse collega's stond in het teken van dit kasteeldomein, met lezingen over de geschiedenis van het paviljoen De Notelaer, het kasteel en het groene erfgoed. De lezingen werden gevolgd door een geleid bezoek aan het kasteel onder leiding van de ontwerper van de restauratie en […]

Groeventocht ‘in het spoor van Cornelis Floris’ (deel 3)

Deze keer stonden de gigantische steengroeven in en rond Soignies centraal: Tellier des Près, Clypot (Neufvilles) en de groeve en de ateliers van Gorre. In Huy bezochten we de kathedraal, kregen we uiteenzetting van de restauratie door de ontwerper en konden we de restauratie van het Betlehemportaal van dichtbij bewonderen. Programma Fotoalbum

Bezoek aan het Brugmannhospitaal te Laken (Victor Horta)

Een bezoek werd gebracht aan het hospitaalcomplex, ontworpen door architect Victor Horta in 1911 en aan het gebouw van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth, ontworpen door architect Henri Lacoste (voltooid 1933). Lezingen werden gegeven door de resp. ontwerpers van het masterplan van de site en van de restauratie van de kapel van Victor Horta. Programma […]

Groeventocht ‘in het spoor van Cornelis Floris’ (deel 4)

Het vierde luik van de groeventochtenreeks bracht ons, onder leiding van Francis Tourneur, naar de streek van de Belgische marmers in de buurt van Philippeville. Er werd een bezoek gebracht aan de ondergrondse steengroeve van Golzinne, aan de verlaten steengroeven van Beauchâteau en de groeve van Hautmont. Fotoalbum 3 Programma Fotoalbum 1 Fotoalbum 2

Lezing Peter Cox

Een lezing werd georganiseerd over 'Uitdagingen voor het bouwkundig erfgoed op vlak van energie-efficiëntie'. Lezing door Peter Cox (ICOMOS Ierland, Voorzitter ICOMOS internationale werkgroep rond Energie en Duurzaamheid (ISCES)). Inleiding

Studiedag rond vestingbouwkunde en verdedigingswerken

Contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel - ICOMOS Nederland ICOMOS Vlaanderen-Brussel werd uitgenodigd op een studiedag met als thema vestingbouwkunde en verdedigingswerken in de ruime zin. Enkele cases van restauratieprojecten en de beschermingsinitiatieven van de Vlaamse Overheid rond WOI relicten kwamen aan bod. De lezingen werden gevolgd door een rondwandeling en -vaart in het vestingstadje Naarden. Programma Fotoalbum

Forum Internationale Wetenschappelijke Comités

Organisatie i.s.m. ICOMOS Wallonie-Bruxelles De Belgische leden brachten verslag uit over de activiteiten en werking van de Internationale Wetenschappelijke Comités. Het Forum werd gevolgd door een bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.

Ledenactiviteit te Oudenaarde

Bezoek aan het MOU (Stadsmuseum), gevolgd door bezoek aan de restauratie van de Sint-Walburgakerk Programma Fotoalbum: deel 1 - deel 2

Studiedag Landloperskolonies Merksplas en Wortel

Contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel - ICOMOS Nederland organisatie i.s.m. Kempisch Landschap vzw Studiedag met betrekking tot de ontstaansgeschiedenis van de Landloperskolonies, onderzoek en stappenplan i.f.v. de erkenning als UNESCO werelderfgoed en huidige en toekomstige restauratiecampagnes van de kolonie te Merksplas. Programma Fotoalbum

Forum Internationale Wetenschappelijke Commités

Een organisatie i.s.m. ICOMOS Wallonie-Bruxelles Het Forum Wetenschappelijke Comités is gewijd aan de werkzaamheden die ontwikkeld werden binnen de Wetenschappelijke Comités. De Belgische leden brachten verslag uit over de activiteiten en werking van de comités. Dit jaar werd elk lid van een comité eveneens uitgenodigd om naast zijn presentatie ook een standpunt in te nemen […]

50 jaar ICOMOS

De herdenking van de 50ste verjaardag van de stichting van ICOMOS en van het Belgische comité kon niet op de oorspronkelijk geplande datum in november 2015 doorgaan. We vierden het 50-jarig bestaan van ICOMOS met een conferentie over " Erfgoed, een dialoog tussen verleden en toekomst" met een slotlezing door Nathalie Heinich over "Het breder […]

Studiedag: Erfgoed en privé-eigenaars, een gekoppelde geschiedenis, Brussel

Deze studiedag werd door de Historische Woonsteden & Tuinen vzw georganiseerd in het kader van 2018 - het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed met de steun van ICOMOS Vlaanderen-Brussel. Het hoofdthema was de rol van de privé-eigenaaars voor het behoud van het erfgoed in België. Annemie Draye en Marie-Sophie de Clippele spraken er resp. […]

Bezoek aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) werd in 1948 opgericht. Voor ICOMOS Vlaanderen-Brussel een uitstekende reden om tijdens 2018 - Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, de algemene vergadering in het KIK te houden. De algemene vergadering vond plaats in de mooie raadszaal waarvan de oorspronkelijke inrichting volledig bewaard is. Voorafgaand aan de algemene […]

Bezoek aan Louvain-la-Neuve – creatie van een nieuwe stad

De splitsing van de universiteit van Leuven leidde tot de creatie van een nieuwe stad in Waals Brabant: Louvain-la-Neuve. Het stedenbouwkundige masterplan werd uitgewerkt door een interdisciplinair team, de ‘Groupe Urbanisme-Architecture (Groupe UA) gecoördineerd door Raymond Lemaire, JP. Blondel en Pierre Laconte. Piet Lombaerde en Pierre Laconte traceerden hoe de historische steden de aanleg van […]

High-Quality Baukultur, Houthandel Lochten, Schaarbeek

Naar aanleiding van de ondertekening van de Verklaring van Davos door de Europese ministers van cultuur in januari op de vooravond van het Wereld Economisch Forum, organiseerden ICOMOS Vlaanderen-Brussel en het team Building Brussels van de VUB een lezing op de unieke site van houthandel Lochten in Schaarbeek. De zaak is er gevestigd sinds 1923 […]

Studiedag rond Erfgoed en Toerisme, Middelburg (Nederland)

Erfgoed en Toerisme was het jaarthema voor de Jaarlijkse contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel en ICOMOS Nederland. Peter Debrine (Unesco Werelderfgoedcentrum) gaf een keynote en stelde de meest recente ontwikkelingen voor van het programma Werelderfgoed en Toerisme. Hoe erfgoedlijnen leiden tot toeristische thema’s en routes werd beschreven aan de hand van case-studies. Elke Dens (Directeur Marketing Visit […]

Webinar Erfgoed en de 4 elementen: LUCHT

Dit betrof de 2de studiedag binnen het thema “Erfgoed en de 4 elementen”. De activiteit vond plaats in de vorm van een digitale webinar met live-streaming. Omschrijving: Natuur en cultuur botsen wel eens. Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Om hierover expertise uit te wisselen, organiseren Erfgoedlabo […]

Algemene Vergadering ICOMOS Vlaanderen-Brussel

Digital event , Belgium

De jaarlijkse algemene vergadering van de vzw ICOMOS Vlaanderen-Brussel zal op 23 april 2021 van 13u tot 14u op digitale manier plaatsvinden. De uitnodiging, de dagorde, het ontwerpverslag van vorige algemene vergadering (BAV 24 oktober 2020), en de lijst van de werkende leden, kan u via de elektronische uitnodiging opladen. De algemene vergadering staat open […]

Webinar Historic Urban Landscapes (HUL)

Digital event , Belgium

De Vlaamse Unesco Commissie organiseert samen met ICOMOS Vlaanderen-Brussel een webinar op 4 mei over Unesco's aanbeveling over 'Historic Urban Landscapes' en de impact in de praktijk op het beheer van Werelderfgoed. Prof. dr. Ana Pereira Roders (TU Delft) en Nicholas Clarke (ICOMOS) schetsen in het Engels respectievelijk het algemene kader en de wijze waarbij deze aanbeveling […]

Ledenactiviteit: Bezoek aan het begijnhof van Lier

Programma 13u00: Onthaal met koffie in het CC Vredeberg, Vredebergstraat 12-14, 2500 Lier 13u30: Welkomstwoord Sabine Leyzen, schepen bevoegd voor onroerend erfgoed van de stad Lier 13u40 De Vlaamse begijnhoven - een innovatieve werelderfgoedserie Piet Geleyns, Focal point cultureel Werelderfgoed in Vlaanderen 14u15 Een globale visie voor de restauratie van het Lierse begijnhof: van masterplan […]

Ledenactiviteit – studienamiddag restauratie Sint-Martinuskerk, Aalst

Aalst

De activiteit (eerder uitgesteld omwille van covid-19) zal plaatsvinden op vrijdagnamiddag, 25 maart 2022 Voorlopig programma: Onthaal met koffie en gebak Verwelkoming vanwege de parochiegemeenschap en het stadsbestuur Inleiding door architectenbureau Perspectiv Rondleiding en toelichting door gespecialiseerde vooronderzoekers/restaurateurs bij Mogelijkheid tot bezoek van de zolders, en de belevingsexpo ‘Iedereen Rubens’ Afsluitende drink Het gedetailleerde programma […]

Bezoek aan de restauratie Sint-Jacobskerk en de stadsomwalling (Leuven)

De Sint-Jacobskerk, een van de vijf middeleeuwse parochiekerken van Leuven, dateert uit de 13de eeuw en is een drukbezochte halte op de bedevaartsroute naar Compostella. De vele verbouwingen maken van de kerk een interessante getuige van de kunstgeschiedenis: de toren is nog oorspronkelijk romaans, het schip is gotisch en het koor is in classicistische stijl […]

UNESCO Trefdag: cultureel erfgoed bij overstromingsrampen (Brussel)

Dinsdag 3 mei 2022 Programma: In de voormiddag schetsen topexperts en ambtenaren de klimaatsverandering en impact op overstromings-risico's in Vlaanderen en de beleidsantwoorden erop. Vervolgens komen er getuigenissen vanuit de erfgoedsector over ravage door de overstromingen in 2021. In de namiddag krijgen we meer te horen over de bestaande maatregelen en nieuwe initiatieven om erfgoed […]

Conferentie ‘het Onroerend Goed’

Op donderdag 12 mei organiseren Herita en Nederland Monumentenland 'Het Onroerend Goed', een conferentie over de verbindende kracht van erfgoed in al haar aspecten. Hoe organiseren wij - Vlamingen en Nederlanders - vandaag de zorg voor onze historische plekken? Op welke punten kunnen we van elkaar leren? Hoe schakelen we naar de toekomst? Praktisch •   […]

Ledenactiviteit: bezoek aan de reconstructie van de kerktoren van de Sint-Janskerk

De als monument beschermde Sint-Janskerk te Anzegem, een in oorsprong romaanse kerk met 17de, 19de- en 20ste-eeuwse bouwfasen, viel ten prooi aan een brand op 16 oktober 2014. Voor de oudste delen van de kerk - romaanse toren en 17de-eeuwse koren, werd geopteerd voor een reconstructie op basis van opmetingen vanaf 2009 in voorbereiding van […]

Contactdag: Water in historische steden

In de loop van de geschiedenis zijn de natuurlijke waterlopen voortdurend aangepast aan nieuwe noden. Ze gaven niet alleen aanleiding tot de vestiging van nederzettingen, dorpen, steden, maar de aanpassing ervan aan veranderende noden droeg substantieel bij aan de ontwikkeling van rurale of stedelijke landschappen en samenlevingen, van de vroege middeleeuwen tot na de industriële revolutie. Daarnaast zorgen de waterlopen als […]

Ledenactiviteit – gerenoveerde conservatorium, te Brugge (West-Vlaanderen)

De eerder aangekondigde activiteit, een bezoek aan het voormalige passantenhuis OLV van Nazareth en Magdalenagasthuis, kan omwille van praktische redenen niet doorgaan op de voorziene datum (de activiteit wordt hernomen op een later tijdstip). We blijven echter in Brugge, met een bezoek aan het pas gerenoveerde conservatorium. Het volledige gebouw, een stadspaleis uit 1742, werd gerenoveerd en uitgebreid met een […]

Studiedag Erfgoed & Vuur – binnen de reeks ‘Erfgoed & de 4 elementen’

Natuur en cultuur botsen wel eens. Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Om hierover expertise uit te wisselen, organiseren Erfgoedlabo Leuven en FARO samen met het Belgische Blauweschildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel een reeks van vier studiedagen over calamiteiten en roerend erfgoed. Na drie studiedagen over respectievelijk water, […]

Wandelcolloquium – Abdij Herkenrode

Algemene Vergadering, gevolgd door een bezoek aan de Abdij van Herkenrode (Limburg) -vrijdag 21 april 2023 De jaarlijkse Algemene Vergadering* van de vzw ICOMOS Vlaanderen-Brussel (IVB) vindt plaats op vrijdagvoormiddag. Op vrijdagnamiddag gaat een ledenactiviteit door, in de vorm van een ‘wandelcolloquium’ op verschillende locaties met als thema ‘Abdij Herkenrode - heden, verleden en toekomst’. […]

Contactdag Bouwkundig Erfgoed, Brussel

Op dinsdag 2 mei 2023 organiseert het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de tweede keer een contactdag over waardering van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. De Contactdag heef tot doel recent onderzoek en actuele thema’s, met als rode draad de rol van waarderend onderzoek in de omgang met bouwkundig erfgoed, te presenteren. Daarnaast wil het een platform aanbieden voor onderzoek, […]

UNESCO-Trefdag: Samen toekomst maken! – Brussel

Hoe kijken we naar de toekomst vanuit de inzet van Unesco rond samenwerken aan vredesopbouw en duurzaam samenleven? Welke stappen zetten we in de domeinen onderwijs, wetenschap en cultuur waarin Unesco volop actief is? Waar willen we naartoe en hoe geraken we daar? Hoe kunnen we elkaars aanpak en visies versterken? Kom meer te weten […]

Ledenactiviteit: Bezoek aan Damme en zijn vestingen (West-Vlaanderen)

Damme en zijn vestinglandschap: een synergie tussen natuurbeheer en monumentenzorg. De aanleg van de wallen begon in 1617, tijdens het Twaalfjarig Bestand, met het doel de stad Brugge te beschermen tegen eventuele invallen van de Staats-Spaanse Linies. Het stadje werd door een regelmatige zevenhoek omringd, met bastions op de punten. Hierbuiten kwam een tweede wal […]

Ledenactiviteit – Van Huis Janssens naar Curiosum, 150 jaar geschiedenis in ere hersteld (Sint-Niklaas)

Dit statige gebouw in neo-Vlaamse renaissancestijl werd in 1878 in opdracht van Alfons Janssens ontworpen door arch. Pieter Van kerkhove. Reeds in 1911 werd de woning herbestemd tot museum. Het gebouw werd vrij intact bewaard maar verloor doorheen de jaren zijn glans. Het restauratietraject dat in 2004 werd opgestart, herstelde de grandeur van weleer en […]

Ledenactiviteit: Bezoek aan de thermen van Spa (provincie Luik)

Spa Rue du Marché 1A, Spa, Belgium

Het historisch Thermengebouw, naast het casino in het centrum Spa, werd in 1869 ontworpen door architect Léon Suys en raakte in onbruik. Het herbestemmingsproject in opdracht van de stad met een grondige restauratie en een uitbreiding werd uitgevoerd door het bureau Sum Project - Barbara Van der Wee Architects. Parallel met de herbestemming van haar […]

Bezoek aan Bokrijk (Limburg) – vrijdag 19 april 2024

Algemene Vergadering, gevolgd door een ledenactiviteit, namelijk een bezoek achter de schermen van Bokrijk (Limburg) -vrijdag 19 april 2024 De jaarlijkse Algemene Vergadering* van de vzw ICOMOS Vlaanderen-Brussel (IVB) vindt plaats op vrijdagvoormiddag. Op vrijdagnamiddag gaat een ledenactiviteit door met als thema ‘ambacht en erfgoed in Bokrijk’. De activiteit start met een plenair gedeelte, gevolgd […]

Winkelwagen
Scroll naar boven