ICOMOS Internationaal

Missie

ICOMOS Internationaal zet zich in voor de instandhouding en bescherming van cultureel erfgoed. Als niet-gouvernementele organisatie legt zij zich toe op de bevordering van de theorie, de methodologie en de technologie die worden toegepast op de instandhouding, de bescherming en de presentatie van erfgoedsites. Zij vervult een belangrijke rol als adviserende vereniging in de erkenning en het behoud van werelderfgoed.

Als multidisciplinair netwerk van deskundigen haalt ICOMOS zijn sterkte uit de kennisuitwisseling tussen zijn leden, onder wie architecten, historici, archeologen, kunsthistorici, geografen, antropologen, ingenieurs en stedenbouwkundigen. De leden van ICOMOS dragen bij tot de instandhouding van het erfgoed en de verbetering van de normen en de technieken voor elk type cultureel erfgoed : gebouwen, historische steden, cultuurlandschappen en archeologische vindplaatsen.

ICOMOS bestaat uit nationale comité’s en internationale wetenschappelijke comité’s.

ICOMOS in cijfers (december 2020)

  • 10 489 individuele leden in 151 landen
  • 248 institutionele leden
  • 104 nationale comités
  • 28 Internationale Wetenschappelijke Comités
  • 560 leden ICOMOS België, w.o. ca. 280 leden ICOMOS Vlaanderen-Brussel 

Belgische leden met een internationale ledenkaart zijn automatisch lid van ICOMOS Internationaal.

Nationale comité’s

De nationale comités fungeren als forum waar personen en vertegenwoordigers van instellingen die zich bezighouden met de instandhouding, de bescherming, het herstel en de opwaardering van het architectonisch erfgoed elkaar kunnen ontmoeten om informatie en standpunten uit te wisselen over beginselen en leerstellige kwesties, maar ook over technische, juridische en administratieve praktijken die van invloed zijn op de instandhouding, de restauratie, het herstel en de opwaardering van monumenten, groepen gebouwen en locaties.

ICOMOS België bestaat uit 2 subcomité’s, ICOMOS Vlaanderen-Brussel en ICOMOS Wallonie-Bruxelles.

Internationale wetenschappelijke comité’s

Naast nationale comité’s bestaat ICOMOS uit internationale wetenschappelijke comité’s die diverse thema’s en vraagstukken op het gebied van het onroerend erfgoed behandelen. Vaak zijn er raakvlakken met het cultureel (roerend en immaterieel) erfgoed, waarbij dan wordt samengewerkt met zusterorganisaties van UNESCO en/of andere instellingen. Binnen de comité’s wordt aan onderzoek gedaan, worden specifieke conserveringsmethodieken ontwikkeld en worden richtlijnen en handvesten inzake het betreffende erfgoedthema opgesteld. Daarnaast wordt aan internationale uitwisseling van wetenschappelijke informatie gedaan en worden gemeenschappelijke projecten opgezet. Een jaarlijkse activiteitenverslag wordt opgemaakt. De internationale wetenschappelijke comités zijn samengesteld uit gerenommeerde deskundigen, die door hun nationale comités worden aangeduid. Elk ICOMOS lid kan aansluiten bij een wetenschappelijk comité. Hier vind je een overzichtslijst en de doelstellingen per comité, en meer info hoe je kan aansluiten.

Winkelwagen
Scroll naar boven