Werkprogramma

FORUM INTERNATIONAAL WETENSCHAPPELIJKE COMITE’S

Het Forum van de internationale wetenschappelijke comités (IWC’s) is een 2-jaarlijkse activiteit van ICOMOS België.  Het doel van dit forum is enerzijds om de activiteiten van de verschillende internationale wetenschappelijke comités aan de leden voorstellen, en anderzijds leden te motiveren om lid te worden en actief deel te nemen aan een IWC. 

Het forum verloopt in de vorm van thematische uiteenzettingen van enkele IWC’s of via ronde tafel gesprekken werden waarbij een bepaalde problematiek aan leden van verschillende IWC’s ter discussie wordt voorgelegd. 

Internationale open monumentendag – 18 april

Jaarlijks vind op 18 april de Internationale monumentendag (ook gekend als wereld erfgoeddag) plaats, een initiatief van ICOMOS, ontstaan in 1982.  Het doel is om het bewustzijn te vergroten over de diversiteit en de kwetsbaarheid van het culturele erfgoed van de mensheid en de inspanningen te benadrukken die nodig zijn voor de bescherming en het behoud ervan. ICOMOS stelt elk jaar een thema voor, als leidraad voor de viering en de organisatie van activiteiten door comités, leden en partners. Meer info vind je op de startpagina, onder ‘activiteiten’.

Ledenactiviteiten

Op geregelde basis organiseert ICOMOS Vlaanderen-Brussel activiteiten voor haar leden, zoals lezingen, studiedagen, (werf)bezoeken, doctoraatvoorstellingen en ronde tafelgesprekken rond actuele en belangrijke thema’s. In de werkbezoeken zijn bezoeken ‘achter de schermen’ en experts die toelichting geven over hun ‘work in progress’ bij de verschillende monumenten, erfgoedsites en parken de norm. Een aantal van de activiteiten gebeuren in samenwerking met ICOMOS Wallonie-Bruxelles.  Meer info vind je op de startpagina, onder ‘activiteiten’. 

Contactdag met ICOMOS Nederland

Jaarlijks wordt een Vlaams-Nederlandse ICOMOS contactdag georganiseerd, die alternerend in Vlaanderen en Nederland plaatsvindt. 

De contactdag biedt kansen om de samenwerking en kennis tussen de collega’s in Vlaanderen en Nederland te bevorderen en te delen. Om de expertise binnen het ICOMOS-netwerk optimaal te benutten wordt er zelfs gedacht aan de oprichting van een Nederlands-Vlaamse werkgroep rond verschillende focusthema’s. Thema’s die de vorige contactdagen aan bod kwamen waren: erfgoed en toerisme. Het thema voor de eerst volgende contactdag zal in het teken van gedeeld erfgoed staan. Meer info vind je op de startpagina, onder ‘activiteiten’.

Tijdschrift M&L

Het tijdschrift M&L (Monumenten, Landschappen en Archeologie) is een belangrijke referentie in de ongemeen rijke wereld van de erfgoedzorg in Vlaanderen. ICOMOS Vlaanderen-Brussel maakt deel uit van de redactieraad, en leden leveren relevante actuele erfgoedonderwerpen en/of artikels aan. ICOMOS leden Vlaanderen-Brussel kunnen zich aan verminderd tarief abonneren op het tijdschrift M&L. 

Winkelwagen
Scroll naar boven