Gemeenschappelijke verklaring aangaande het voorgestelde verbod op het gebruik van lood

Het plan van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om lood op te nemen in de lijst van vergunningsplichtige stoffen (bijlage XIV van de REACH-verordening) zou grote gevolgen hebben voor een aanzienlijk deel van de culturele erfgoedsector – en in het bijzonder voor de kunst van het glas-in-lood en de restauratie van het enorme Europese …

Gemeenschappelijke verklaring aangaande het voorgestelde verbod op het gebruik van lood Lees meer »

ICOMOS Internationaal wetenschappelijk symposium – call for papers

Dit jaar organiseert ICOMOS Internationaal haar jaarlijkse wetenschappelijk symposium op 29 en 30 oktober 2022, in Udon Thani (Thailand). Het thema is: “Religious Heritage: Celebrating and conserving places of religious and ritual significance in a global world and in changing climates”.  Religieus erfgoed heeft een aanzienlijke invloed op de manier waarop de mensen dagelijks hun leven leiden. Vooral …

ICOMOS Internationaal wetenschappelijk symposium – call for papers Lees meer »

In memoriam: Clemens Guido De Dijn (1940 – 2022)

Op 26 april 2020 overleed Guido De Dijn. Hij was stichten lid, en tevens eerste (waarnemend) voorzitter (1989 – 1992; 1992 – 1999) van ICOMOS Vlaanderen-Brussel en intussen verdiend erevoorzitter van onze vereniging.Guido was een bezield en veelzijdig man die vanuit zijn functie als Adviseur Cultureel Erfgoed bij de provincie Limburg een grote theoretische kennis …

In memoriam: Clemens Guido De Dijn (1940 – 2022) Lees meer »

Publicatie IWC Theophilos

Naar aanleiding van de 90ste verjaardag van het Document van Athene (1931) en de 10de verjaardag van de HUL-aanbeveling van UNESCO (2011) werd door het IWC Theorie en Filosofie over de Conservatie en Restauratie een publicatie uitgebracht. Daarin de vraag gesteld hoe we in de hedendaagse complexe politieke culturele en sociale context succesvol met erfgoed verder …

Publicatie IWC Theophilos Lees meer »

Oekraïne: oproep ICOMOS Polen

Naar aanleiding van de Russische agressie tegen Oekraïne heeft ICOMOS Polen in naam van de alle Poolse onroerend erfgoedinstellingen en organisaties een oproep gelanceerd om actie te ondernemen voor de bescherming van het Oekraïense culturele erfgoed.U kan het document hier raadplegen. Intussen neemt ook ICOMOS België samen met andere Belgische erfgoedinstellingen initiatief om noodhulp te bieden aan Oekraïne, meer …

Oekraïne: oproep ICOMOS Polen Lees meer »

ICOMOS verklaring over de oorlog in Oekraïne

ICOMOS Internationaal heeft gisteren, 24 februari 2022, een verklaring ten aanzien van de precaire situatie te Oekraïne gepubliceerd. Zij betreurt hierbij de levens die reeds verloren zijn gegaan en bedreigd worden door de met de dag slechter wordende situatie op het Oekraïense grondgebied. ICOMOS vreest ook dat het erfgoed van het land ernstig bedreigd wordt. Tenslotte laat ICOMOS weten …

ICOMOS verklaring over de oorlog in Oekraïne Lees meer »

Werelderfgoed vrijwilligers – projectoproep

Dit jaarlijkse initiatief van UNESCO wil jongeren aanmoedigen concrete actie te ondernemen en een actieve rol te spelen bij de bescherming, het behoud en de promotie van werelderfgoedsites. Het initiatief bestaat uit de organisatie van actiekampen door jongerenorganisaties en/of -instellingen, in samenwerking met meerdere belanghebbenden en partners, die werken aan de instandhouding van werelderfgoedsites. Meer …

Werelderfgoed vrijwilligers – projectoproep Lees meer »

Onroerend Erfgoedprijs

Voor de Onroerenderfgoedprijs 2022 is het Agentschap Onroerend Erfgoed op zoek naar parels van landschappelijk, archeologisch en bouwkundig erfgoed in Vlaanderen die publiek toegankelijk zijn. Met de prijs worden goede beheerders van ons Vlaams onroerend erfgoed in de bloemetjes gezet.Deelnemen kan via www.onroerenderfgoedprijs.be tot en met 1 maart 2022.

UNESCO Werelderfgoedconventie 1972 – 2022

Het UNESCO Werelderfgoedverdrag werd in 1972 geratificeerd. Met deze conventie werd voor het eerst op internationaal niveau de bewustwording gecreëerd wat betreft het belang van de bewaring en bescherming van erfgoed met een uniek en universeel karakter voor toekomstige generaties.  Intussen 50 jaar later bestaat de werelderfgoedlijst, sinds zomer 2021, uit 1154 goederen verspreid over 167 landen.  In aanloop van de viering van het 50-jarige bestaan lanceerde …

UNESCO Werelderfgoedconventie 1972 – 2022 Lees meer »

Update overstromingen Wallonië en oprichting crisiscomité

Kort na de watervloed, die in juli 2021 vooral Wallonië heeft getroffen, werd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium(KIK) en het Belgische Blauwe Schild een crisiscomité Overstromingen opgericht om de schade aan het culturele erfgoed in kaart te brengen, hulp te organiseren en fondsen te werven om acties te ondersteunen. Wetenschappelijke en culturele instellingen, …

Update overstromingen Wallonië en oprichting crisiscomité Lees meer »

Winkelwagen
Scroll to Top