Kuuroord Spa erkend als UNESCO-Werelderfgoed

Het Waalse Spa komt samen met tien andere Europese kuuroorden op de Unesco-lijst van werelderfgoed. De beslissing werd genomen op de Unesco vergadering van 24 juli 2021. Het gebruik van thermen voor de zuivering van lichaam en geest stamt uit de oudheid. De Europese kuuroorden waren tussen 1700 en 1930 erg populair in Europa. In …

Kuuroord Spa erkend als UNESCO-Werelderfgoed Lees meer »

Wortel-Kolonie (Hoogstraten) erkend als UNESCO-Werelderfgoed

Wortel-Kolonie, onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid in België en Nederland, werd begin deze week ingeschreven op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Het Werelderfgoedcomité heeft dit Belgisch cultureel landschap erkend als getuigen van een uitzonderlijk, ingrijpend en grootschalig sociaal experiment van armoedebestrijding door inrichting van binnenlandse landbouwkoloniën in afgelegen gebieden. Een uitzonderlijk verhaal De Koloniën van Weldadigheid ontstonden …

Wortel-Kolonie (Hoogstraten) erkend als UNESCO-Werelderfgoed Lees meer »

Overstromingen juli 2021: contactpunt getroffen erfgoed en oproep aan vrijwilligers

In de nasleep van de verschrikkelijke overstromingen die vooral Wallonië hebben getroffen, zetten alle bevoegde organisaties zich samen in om de redding van cultuurgoederen op de getroffen locaties te ondersteunen.Ons crisiscomité van instellingen, culturele besturen, verenigingen en niet-gouvernementele organisaties van de erfgoedsector bundelt de krachten om alarm te slaan over de gevolgen van de gebeurtenissen …

Overstromingen juli 2021: contactpunt getroffen erfgoed en oproep aan vrijwilligers Lees meer »

European Cultural Heritage Green Paper

ICOMOS en Europa Nostra, in samenwerking met het Climate Heritage Network, lanceerden in maart 2021 een ‘Green Paper’ over het Europees cultureel erfgoed, “Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal”. Het document richt zich op de rol van cultureel erfgoed bij het realiseren van de ambities van de European Green …

European Cultural Heritage Green Paper Lees meer »

ICOMOS publicatie over klimaatverandering en erfgoed – Franse versie

Het rapport “The Future of our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action” (“Toekomst van ons Verleden”) belicht de verschillende manieren waarop belangrijke overwegingen inzake cultureel erfgoed samenvallen met de ambities van de Overeenkomst van Parijs, waaronder een grotere inzet voor klimaatverandering, beperking van broeikasgassen, opbouw van aanpassingsvermogen en planning van verlies en schade. Het …

ICOMOS publicatie over klimaatverandering en erfgoed – Franse versie Lees meer »

Nieuwe versie Europese Kwaliteits Principes

ICOMOS internationaal heeft recent een bijgewerkte versie van de kwaliteitsprincipes voor door de EU gefinancierde interventies die van invloed kunnen zijn op het cultureel erfgoed gepubliceerd. Online zijn twee versies beschikbaar:   – Korte versie (groene kaft): ENGELS  http://openarchive.icomos.org/id/eprint/2440/en FRANS  http://openarchive.icomos.org/id/eprint/2439/  – Volledige versie (blauwe kaft): ENGELS  http://openarchive.icomos.org/id/eprint/2436/ en FRANS  http://openarchive.icomos.org/id/eprint/2437/ Voormalig voorzitter ICOMOS Vlaanderen-Brussel, Bénédicte Selfslagh, stond samen met andere …

Nieuwe versie Europese Kwaliteits Principes Lees meer »

Herita projectrekening – steun aan erfgoedprojecten

Op vraag van Herita informeren we graag onze leden over onderstaande financieringsmodel dat samen met FOD Financiën werd ontwikkeld. Voor veel erfgoedprojecten is de financiële ondersteuning van giften onontbeerlijk. Zonder donateurs zouden heel wat mooie erfgoedplannen nooit gerealiseerd zijn. Via een Herita-projectrekening kunnen de donateurs van jouw erfgoedproject 45% van hun gift recupereren. Een mooie …

Herita projectrekening – steun aan erfgoedprojecten Lees meer »

ICOMOS Publicatie: beleidsrichtlijnen omtrent Erfgoed en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)

Recent heeft de Werkgroep Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen de beleidsrichtlijnen “Heritage and the Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors” uitgegeven. Meer dan 70 ICOMOS-deskundigen van verschillende nationale comités en internationale wetenschappelijke comités hebben bijdragen geleverd, en werden hierbij aangestuurd door de vijf hoofdcoördinatoren Sophia Labadi, Ege Yildirim, Ilaria Rosetti, Francesca Giliberto en Linda …

ICOMOS Publicatie: beleidsrichtlijnen omtrent Erfgoed en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) Lees meer »

Shopping Cart
Scroll to Top