Privacyverklaring ICOMOS vzw

1. Toelichting

Icomos Vlaanderen-Brussel Vzw hecht een grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften als de GDPR. Met deze Privacyverklaring wil ICOMOS Vzw haar leden wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van de gegevens en op de rechten van de leden.

2. Gegevensverwerking

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

De website http://belgium-icomos.org/vb/ is een initiatief van:

ICOMOS Vlaanderen-Brussel Vzw
Oude Beurs 27
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 448086154
RPR Antwerpen

E-mail: vlaanderen-brussel@icomos.be

ICOMOS Vzw is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt in samenspraak met ICOMOS Internationaal en met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, evenals het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2 Verwerkers

De gegevens worden verwerkt door leden van de Raad van Bestuur. ICOMOS Vzw is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers andere dan leden van de Raad van Bestuur, ter administratieve ondersteuning. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. 

3. Persoonsgegevens

ICOMOS Vzw verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Hiertoe kunnen onder meer, maar niet exclusief, behoren: persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, financiële identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens, inhoud. 

4. Doeleinden voor gebruik persoonsgegevens

De verwerking gebeurt uitsluitend voor de werking van ICOMOS Vzw en de doeleinden die zij aan de leden aanbiedt: ledeninschrijvingen, ledenactiviteiten, communicatie en nieuwsbrief, authenticatie en toegang tot gebruikersprofiel op de website en andere werkingsdoeleinden. 

5. Verwijdering persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwijderd uit onze databank zodra ze niet langer nodig zijn om de doelen gedefinieerd in artikel 4 na te streven of indien leden geldig het recht tot verwijdering van de gebruikersgegevens uitoefent. 

6. Rechten van leden

  • Leden wiens persoonsgegevens verwerkt worden behouden de volgende rechten:
  • recht op inzage: leden kunnen navragen of gegevens al dan niet worden verwerkt en voor welke doeleinden.
  • recht op correctie: leden kunnen vragen om het verbeteren van onjuiste gegevens.
  • recht van verzet: leden kunnen zich verzetten tegen de verwerking van bepaalde gegevens.
  • recht op overdraagbaarheid: leden kunnen vragen dat de gegevens worden overgedragen naar een andere verwerker en dit op een veilige manier.

7. Uitoefenen van de rechten

Leden kunnen hun rechten uitoefenen door met een bewijs van identiteit contact op te nemen met ICOMOS Vzw.

Winkelwagen
Scroll naar boven