Over ons

ICOMOS Vlaanderen-Brussel faciliteert kennisdelen over het vakgebied erfgoed via studiedagen, werkbezoeken en diverse digitale kanalen. De vereniging wil kennis over het behoud en de openstelling van het erfgoed vergroten, reflecteren over de theorie, de methoden, de technieken en het beleid en innovatie tot stand brengen. 

Daarnaast levert ICOMOS Vlaanderen-Brussel (binnen de schoot van ICOMOS België) op geregelde basis deskrapporten af betreffende werelderfgoed. Dit omvat zowel beoordelingen van genomineerde kandidaten op de UNESCO-lijst als adviezen met betrekking tot werelderfgoed en bijhorende bufferzones.

ICOMOS Vlaanderen-Brussel telt momenteel ca. 280 leden.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering ICOMOS Vlaanderen-Brussel komt minstens 1 keer per jaar samen om o.m. de bestuursleden aan te stellen en de jaarrekening en de begroting goed te keuren. De Algemene Vergadering bestaat uit een 60-tal stemgerechtigde leden die ‘werkende leden’ worden genoemd. Dit zijn leden die daadwerkelijk een bepaalde expertise op het vlak van erfgoedzorg hebben opgebouwd, maar daarnaast bereid zijn om zich op actieve wijze in te zetten voor de vereniging, w.o. de bestuursleden en de leden van een Internationaal Wetenschappelijk Comité. Ook niet-stemgerechtigde leden kunnen de Algemene Vergadering als waarnemer bijwonen. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van ICOMOS Vlaanderen-Brussel, aangesteld door de Algemene Vergadering, stippelt het beleid van de vereniging uit en staat in voor de organisatie van ledenactiviteiten. Daarnaast zetelen negen bestuursleden, samen met evenveel bestuursleden uit ICOMOS Wallonie-Bruxelles, in ICOMOS België, een feitelijke vereniging die België vertegenwoordigt bij de niet-gouvernementele organisatie ICOMOS Internationaal.

Raad van bestuur (2023-2026)

Eva ROELS
Voorzitter

Anne Mie DRAYE
Ondervoorzitter

Cecile BOES
Secretaris

Tim DE KOCK
Penningmeester

Mona BARAKAT

Hugo CLAES

Sebastiaan GODTS

Ode GOOSSENS

Sven IGNOUL

Pierre LACONTE

Mireille ORLENT

Emma SCHILTZ

    Winkelwagen
    Scroll naar boven