Iedereen die beroepsmatig actief is in de brede erfgoedsector kan lid worden van ICOMOS Vlaanderen-Brussel. Het lidmaatschap staat open voor personen en instellingen.

Twee types individueel lidmaatschap zijn mogelijk. Je kan aansluiten als ‘vriend’ (zonder internationale ledenkaart) of lid worden met ‘internationale ledenkaart’. Bij dit laatste type word je automatisch lid van ICOMOS internationaal. De lidkaarten zijn geldig voor het lopend jaar en worden vanuit het internationaal secretariaat in Parijs verstuurd, mits betaling van het lidgeld in november kan u de kaart verwachten eind januari*. Een deel van de lidmaatschapsgelden wordt afgedragen aan het Internationaal Secretariaat van ICOMOS. Er bestaat ook een voordeeltarief voor studenten en jonge professionelen tot 30 jaar, met een bijkomende korting in het eerste jaar lidmaatschap** en een voordeeltarief (enkel het eerste jaar) voor een nieuw lid aangedragen door een peter of meter***. 

Inschrijvingen vanaf september gelden voor het lopende en het volgende werkingsjaar.

De lidgelden van de leden zijn (naast bijdragen voor activiteiten) de enige inkomsten voor ICOMOS Vlaanderen-Brussel en betekenen een onmisbare steun voor de verdere uitbouw en voor de werking van de vereniging. ICOMOS Vlaanderen-Brussel vraagt geen overheidssteun om de onafhankelijkheid van de vereniging te vrijwaren.

Met een internationale ledenkaart geniet je van verschillende voordelen

Het lidmaatschap met internationale ledenkaart voor individuele leden biedt volgende voordelen:

 • toegang tot een wereldwijd professioneel netwerk
 • mogelijkheid tot deelname aan (inter-)nationale activiteiten van ICOMOS, o.a. van de internationale wetenschappelijke comité’s in je expertisedomein*
 • recht op aanwezigheid tijdens de driejaarlijkse ICOMOS General Assemblee
 • mogelijke bijdrage door ICOMOS voor deelname aan bepaalde internationale activiteiten
 • toegang tot het ICOMOS Documentation Centre in Chalon-sur-Seine
 • korting op geselecteerde publicaties, vb. het tijdschrift Monumenten & Landschappen
 • gereduceerd of gratis toegang tot verschillende erfgoedlocaties en musea wereldwijd
 • informatie via de e-newsletter van ICOMOS Internationaal
 • informatie via de digitale nieuwsbrief ICOMOS Vlaanderen-Brussel
Ook  een instelling kan lid worden van ICOMOS, met volgende bijkomende voordelen

Het lidmaatschap met internationale ledenkaart voor institutionele leden biedt de volgende voordelen:

 • toegang tot een wereldwijd professioneel netwerk
 • toegang tot het ICOMOS Documentation Centre in Chalon-sur-Seine
 • korting op geselecteerde publicaties
 • informatie via de e-newsletter van ICOMOS Internationaal
 • informatie via de digitale nieuwsbrief ICOMOS Vlaanderen-Brussel
 • drie internationale lidkaarten
Meer informatie over waar het lidgeld wordt aan besteed

Waar wordt het lidgeld aan besteed? 

Van de lidgelden voor het internationale lidmaatschap is 60% van de bijdrage bestemd voor de werking van ICOMOS internationaal. Van elk type lidmaatschap draagt ICOMOS Vlaanderen-Brussel 5 euro af aan het Victoria Falls solidariteitsfonds en het Fonds Raymond Lemaire, bestemd voor de opleiding van jonge professionelen in het erfgoedveld. 

De overige 40% van het lidgeld dient om de werking van ICOMOS Vlaanderen-Brussel mogelijk te maken. De eerste doelstelling van de vereniging is fungeren als gespreksforum. ICOMOS Vlaanderen-Brussel beoogt de kennis inzake het behoud van het erfgoed te vergroten, de theorie, de methoden en technieken en het beleid ten behoeve van het behoud van het erfgoed ter discussie te stellen en waar mogelijk suggesties ter verbetering te doen. Duurzaamheid en integraal behoud staan hierbij centraal. Verder behartigt ICOMOS Vlaanderen-Brussel de belangen van ICOMOS internationaal.

Aansluitend bij deze tweede doelstelling ijvert de vereniging voor de bekendmaking en de toepassing van internationale verdragen ten behoeve van het behoud van het erfgoed. Zij doet dit binnen haar werkingsgebied en in overleg met ICOMOS Wallonie-Bruxelles. Concreet houdt dit volgende uitgaven in: deelname aan de internationale vergaderingen, de hosting van de website, de organisatie van studiedagen, werkbezoeken, etc.…

Lidmaatschapstarieven ICOMOS Vlaanderen-Brussel 2021 (uitzonderlijke korting -20%)

BeschrijvingBedrag -20% (2021)normaal bedrag 
Lidmaatschap met internationale lidkaart  
Individuele leden56 €70 €
Individuele leden met peterschap36 €45 €
Individuele leden < 30 jaar (eerste jaar)  18 €23 €
Individuele leden < 30 jaar (volgende jaren)28 €35 €
Institutionele leden240 €300 €
Vriend van ICOMOS Vlaanderen-Brussel  
Individuele leden21,6 €27 €
Individuele leden < 30 jaar (eerste jaar)   GratisGratis
Individuele leden < 30 jaar (volgende jaren)21,6 €27 €
Institutioneel96 €120 €

*Na aanvraag en betaling van het lidmaatschap gedurende het lopende kalenderjaar is een vertraging voor de bezoring van de lidkaart mogelijk. Gelieve bij een adreswijziging u gegevens aan te passen in het ledengedeelte. Bij verlies van u lidkaart gelieve contact op te nemen met het ledenbeheer.

**Om de instroom van studenten en jonge professionelen (< dan 30 jaar) in onze vereniging te verhogen, is er vanaf 2016 de mogelijkheid om voor één jaar gratis lid te worden (enkel lidmaatschap ICOMOS Vlaanderen/Brussel), zij het om tegen een voordeeltarief lid te worden van ICOMOS Internationaal. Bij de keuze voor dit lidmaatschap (zie webshop) zal gevraagd worden een kopie van de ID-kaart toe te voegen.

***ICOMOS Vlaanderen-Brussel heeft ook een systeem van ”peterschap” waarbij een bestaand lid aan een nieuw lid een lidmaatschap van één jaar kan aanbieden voor een verminderde bijdrage van 45 Euro (36 Euro in 2021) in plaats van 70 Euro (56 Euro in 2021). Bij de keuze voor dit lidmaatschap (zie webshop) zal u gevraagd worden de naam van de meter/peter in te vullen om voor dit tarief in aanmerking te komen.

Shopping Cart
Scroll to Top