Archieven: Evenementen

Views Navigation

Evenement Views Navigation

Vandaag

Colloquium Brugge werelderfgoed

Programma 15u Voorstelling – Miek Goossens,Voorzitter ICOMOS Vlaanderen en België 15.05u Onthaal - Patrick Moenaert, Burgemeester van Brugge 15.10u Dr. Francesco Bandarin, Directeur du Service du Patrimoine mondiale de l’UNESCO à Paris: “La Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO” 15.30u Christopher Pound, architect-planner, Unesco expert: “ Why Bruges on UNESCO’s World Heritage List” 16.00u Prof. […]

Bezoek restauratie abdijkerk Averbode

Programma 13.30 u: ontvangst 14 u stipt: - welkom door de Voorzitter - inleiding door Anna Bergmans: problematiek, dossiervorming - Guido Jan Bral (BOA): historische situering van de abdijkerk - Marc Vanderauwera (BOA): de uitgevoerde werken 15 u: bezoek aan de abdijkerk met: - nadere toelichting over het witten door Walter Schudel (KIK) - nadere […]

Restauratie van de Sint-Janskathedraal te s’-Hertogenbosch

Deze activiteit kaderde in de jaarlijkse contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel - ICOMOS Nederland. Programma Aankomst 10u30 : 's Hertogenbosch, St-Jansmuseum De Bouwloods Uiteenzetting restauratieproblematiek door bouwhistoricus Ronald Glaudemans met rondleiding in de Bouwloods en bezoek aan het als restauratiemuseum uitgebouwd ‘lapidarium’. 11u30 tot 13u00 : bezoek restauratiewerf o.l.v. restauratie-team 13u00 - 14u00 : vrije lunch 14u00 […]

Restauratie van de Ursulinenkapel te Wellen en de Grauwzusterskapel te Aarschot

Programma 13u30: Verwelkoming met drankje 14u00: Toelichting van het project en voorgeschiedenis (met dia’s) door architect Wilfried de Wijngaert en Johan Grootaers, daarop aansluitend werfrondgang. 15u30: Koffie met Limburgse vlaaien 16u00: Vertrek naar AARSCHOT Cultureel Centrum per individueel vervoer 16u30 : Toelichting in de Gasthuiskapel te Aarschot door Johan Grootaers Meer info Fotoalbum

Bezoek aan de restauratie van het Justitiepaleis te Brussel

Programma 10.30 u. – Bezoek aan de atelierwoning Cortvriendt, uitzonderlijke art-niveauwoning 12.30 u. - Middagmaal 14.00u. – Bezoek aan de werf van het Justitiepaleis 16.00 u - Afsluiting van het bezoek in de werfkeet op de Helihaven van het Justitiepaleis met receptie Meer info  

Studiedag ‘Calamiteiten en Planning’ – Landcommanderij Alden Biesen

Contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel - ICOMOS Nederland Deze studiediedag stond in het teken van planning en risicobeheersing bij calamiteiten. Preventie en de opmaak van draaiboeken zijn belangrijk bij overstromingen of brand. Ook de praktische aanpak voor het redden of restaureren van erfgoed na een ramp kwamen aan bod. De brand van de Landcommanderij Alden Biesen en […]

Bezoek aan de restauratie van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg en de Sint-Niklaaskerk te Brussel

Twee restauratieprojecten stonden op het programma. Eerst werd een bezoek gebracht aan de pas voltooide restauratie van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, waar naast de nieuwe ingrepen ook de restauratie van de gevels, van de balkons en het foyer werden toegelicht. Aansluitend kwam het verhaal van de Sint-Niklaaskerk vanuit bouwhistorisch en restauratie-technisch oogpunt. Programma Fotoalbum  

Bezoek restauratie Stadsfeestzaal Antwerpen

De Antwerpse stadsfeestzaal brandde af in de nacht van 27 op 28 december 2000. Na jaren voorbereidend werk was zetten de restauratie- en reconstructie aan in 2006. We kregen de toepassing van verschillende interieur-restauratietechnieken te zien, zoals van stucwerk, verguldingen, marmermozaïekvloeren en gekleurd glas. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de O.L.V. kathedraal van Antwerpen, […]

Plaatsbezoek restauratieprojecten Parkabdij Heverlee

Op de site van de Parkabdij te Heverlee werden ons de restauratieprojecten van de Mariapoort, de abdijkerk en het locutorium toegelicht. Aansluitend werd tevens een bezoek gebracht aan het abdij met als hoogtepunten, het abtskwartier, de pandgang met refter en de bibliotheek. Programma Fotoalbum

Bezoek aan Thurn & Taxis

In dit studiebezoek stond het industrieel erfgoed centraal, dat op een boottocht boottocht op het kanaal van Brussel werd toegelicht. Aansluitend werd het complex van Thurn en Taxis bezocht.

Bezoek aan maagdentoren en kerk van Zichem

Bezoek aan de restauratie en instandhoudingswerken van de Maagdentoren en Sint-Eustachuskerk te Zichem. Op deze ledenactiviteit kwam vooral de problematiek aan bod van historische gebouwen opgetrokken in ijzerzandsteen. In de Sint-Eustachuskerk te Zichem, waar hetzelfde stabiliteitsprobleem werd ontdekt dat had geleid tot de instorting van de kerk van Meldert, werden dringende stabiliteitswerken uitgevoerd. Het verhaal […]

Groeventocht ‘in het spoor van Cornelis Floris’ (deel 1)

Dit was het eerste luik van een activiteitenreeks, waarbij in de voetsporen van Cornelis Floris een reeks van steengroeven wordt bezocht. Het relaas van de reis die Cornelis Floris in gezelschap van Colijn Mido ondernam in 1560 in voorbereiding van de bouw van het Antwerpse stadhuis, is ons overgeleverd in de bouwrekeningen. Onder begeleiding van […]

Bezoek restauratie stadhuis Menen en militaire begraafplaatsen

Bezoek restauratie stadhuis Menen - onthaalgebouwen militaire begraafplaatsen Tyne Cot en Langemark Met als leidraad 'monumenten en nieuwbouw verzoend' werd een bezoek aan het gerestaureerde en ingebreide stadhuis van Menen gebracht, gekoppeld aan lezingen m.b.t. het bouwhistorisch vooronderzoekstraject en het restauratieproject. Aansluitend werden de nieuwe ontvangstpaviljoenen bezocht van de Duitse militaire begraafplaats Langemark en de […]

Studiedag: Musea met erfgoedwaarde

Studiedag: Musea met erfgoedwaarde : behoud door ontwikkeling Organisatie in samenwerking met ICOM en MSK Gent Op deze studiedag stond het museumgebouw centraal dat met de museumfunctie als programma is ontworpen. In deze gebouwen met vaak hoge erfgoedwaarde is het een uitdaging om hedendaagse museologische eisen en hedendaagse visie op museumwerking te integreren. Programma

Huis ‘de Ezel’ (Grote Markt) en het Rectoraatsgebouw van de VUB te Brussel

De ledenactiviteit te Brussel ging van start met een bezoek aan het gerestaureerde huis 'de Ezel' op de Grote Markt te Brussel. De verschillende entiteiten kwamen aan bod : de voorgevel als decorum van de Grote Markt enerzijds en het huis, binnenkoer en achterhuis anderzijds. Een bezoek werd gebracht aan het Rectoraatsgebouw van de VUB, […]

Studiedag historische buitenplaatsen (NL)

Contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel - ICOMOS Nederland Landgoed Twickel Deze studiedag omtrent historische buitenplaatsen vond plaats op het landgoed Twickel, waar de stichting Twickel het volledige omliggende land beheert; het bosbeheer is gekoppeld aan een houtzagerij, die zich vooral op eikenhout voor gebruik in restauraties heeft gespecialiseerd. Programma Fotoalbum 1 - Fotoalbum 2

Bezoek aan Sint-Jacobskerk en het museum M te Leuven

Gekoppeld aan een bezoek aan de Sint-Jacobskerk, kwam in een lezingenreeks de problematiek omtrent de stabiliteit van de kerk aan bod vanuit diverse invalshoeken. Omwille van het stabiliteitsgevaar werd vanaf 1967 de kerk gesloten en werden diverse stabiliserende maatregelen genomen. Hedendaagse analyse van de problematiek noopt tot een kritische herevaluatie van de diagnose en remedies […]

Studiedag – centrale Universiteitsbibliotheek te Gent

organisatie i.s.m. DOCOMOMO en Interbellum vzw De centrale Universiteitsbibliotheek van Gent werd samen met het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde ontworpen door Henry Van de Velde in de periode 1933-1942. Doel van deze studiedag was om een inzicht te verwerven zowel in de ontwerp- en de bouwgeschiedenis als in de restauratieproblematiek van dit complex, […]

Bezoek aan het gemeentehuis van Vorst

Na de Algemene Vergadering, die gehouden werd in de voormalige Priorij van de abdij van Vorst, een classicistisch geheel naar een ontwerp van de architect Laurent-Benoit Dewez, werd een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van Vorst. Dit gebouw werd als totaalkunstwerk ontworpen door de architect Jean-Baptist Dewin. Voor de uitvoering van de interieurdecoratie werd zeer […]

Ledenactiviteit te Mechelen

Het gevulde programma voorzag bezoeken aan vier verschillende gebouwen/werven. Het Hof van Busleyden, waar werd stilgestaan bij de opmerkelijke renaissance muurschilderingen en de toevoegingen van een nieuw museum. In de Sint-Janskerk werd de nodige toelichting gegeven door de ontwerper van de restauratie. De restauratie van de muurschilderingen in de toren van de kerk werd toegelicht […]

Kasteeldomein d’Ursel in Hingene

Contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel - ICOMOS Nederland De contactdag met onze Nederlandse collega's stond in het teken van dit kasteeldomein, met lezingen over de geschiedenis van het paviljoen De Notelaer, het kasteel en het groene erfgoed. De lezingen werden gevolgd door een geleid bezoek aan het kasteel onder leiding van de ontwerper van de restauratie en […]

Bezoek aan de Heilig Hartbasiliek te Koekelberg

Het imposante kerkgebouw werd in 1921 in art decostijl ontworpen en is het levenswerk van de Gentse architect en meubelontwerper Albert Van Huffel (1877-1935). De basiliek werd officieel ingehuldigd in 1951, doch bleef het een bouwwerf tot 1970. Na lezingen van twee specialisten over de ontstaansgeschiedenis en de restauratie van de basiliek werd een bezoek […]

Groeventocht ‘in het spoor van Cornelis Floris’ (deel 2)

Het tweede luik van de groeventocht bracht ons naar Baelen te Limbourg nabij Verviers. De onderbouw van het stadhuis moet de bijzondere aandacht van Cornelis Floris weerhouden hebben want hij heeft deze uitgevoerd in de rode steen van Baelen. Deze steensoort is in onze contreien weinig gebruikt en quasi ongekend. Dat deze steen zowel in […]

Groeventocht ‘in het spoor van Cornelis Floris’ (deel 3)

Deze keer stonden de gigantische steengroeven in en rond Soignies centraal: Tellier des Près, Clypot (Neufvilles) en de groeve en de ateliers van Gorre. In Huy bezochten we de kathedraal, kregen we uiteenzetting van de restauratie door de ontwerper en konden we de restauratie van het Betlehemportaal van dichtbij bewonderen. Programma Fotoalbum

Bezoek aan het Brugmannhospitaal te Laken (Victor Horta)

Een bezoek werd gebracht aan het hospitaalcomplex, ontworpen door architect Victor Horta in 1911 en aan het gebouw van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth, ontworpen door architect Henri Lacoste (voltooid 1933). Lezingen werden gegeven door de resp. ontwerpers van het masterplan van de site en van de restauratie van de kapel van Victor Horta. Programma […]

Groeventocht ‘in het spoor van Cornelis Floris’ (deel 4)

Het vierde luik van de groeventochtenreeks bracht ons, onder leiding van Francis Tourneur, naar de streek van de Belgische marmers in de buurt van Philippeville. Er werd een bezoek gebracht aan de ondergrondse steengroeve van Golzinne, aan de verlaten steengroeven van Beauchâteau en de groeve van Hautmont. Fotoalbum 3 Programma Fotoalbum 1 Fotoalbum 2

Lezing Peter Cox

Een lezing werd georganiseerd over 'Uitdagingen voor het bouwkundig erfgoed op vlak van energie-efficiëntie'. Lezing door Peter Cox (ICOMOS Ierland, Voorzitter ICOMOS internationale werkgroep rond Energie en Duurzaamheid (ISCES)). Inleiding

Studiedag rond vestingbouwkunde en verdedigingswerken

Contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel - ICOMOS Nederland ICOMOS Vlaanderen-Brussel werd uitgenodigd op een studiedag met als thema vestingbouwkunde en verdedigingswerken in de ruime zin. Enkele cases van restauratieprojecten en de beschermingsinitiatieven van de Vlaamse Overheid rond WOI relicten kwamen aan bod. De lezingen werden gevolgd door een rondwandeling en -vaart in het vestingstadje Naarden. Programma Fotoalbum

Forum Internationale Wetenschappelijke Comités

Organisatie i.s.m. ICOMOS Wallonie-Bruxelles De Belgische leden brachten verslag uit over de activiteiten en werking van de Internationale Wetenschappelijke Comités. Het Forum werd gevolgd door een bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.

Ledenactiviteit te Oudenaarde

Bezoek aan het MOU (Stadsmuseum), gevolgd door bezoek aan de restauratie van de Sint-Walburgakerk Programma Fotoalbum: deel 1 - deel 2

Groeventocht ‘in het spoor van Cornelis Floris’ (slot)

Als vijfde en laatste activiteit in het kader van de groeventocht 'in het spoor van Cornelis Floris' wordt een lezing gegeven m.b.t. het recent voltooide bouwhistorische onderzoek van het Antwerpse stadhuis. Als tweede activiteit brengen we een bezoek aan Sint-Joriskerk te Antwerpen, waarbij de ontwerper de verschillende restuauratiecampagnes zal toelichten. Programma Fotoalbum: deel 1 - […]

Studiedag Landloperskolonies Merksplas en Wortel

Contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel - ICOMOS Nederland organisatie i.s.m. Kempisch Landschap vzw Studiedag met betrekking tot de ontstaansgeschiedenis van de Landloperskolonies, onderzoek en stappenplan i.f.v. de erkenning als UNESCO werelderfgoed en huidige en toekomstige restauratiecampagnes van de kolonie te Merksplas. Programma Fotoalbum

Ledenactiviteit te Tervuren

Op de vooravond van de sluiting van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika sluit voor een langdurige restauratie werd een laatste bezoek gebracht aan de 'koloniale' opstelling en een lezing gehouden over de geplande restauratie. “La Nouvelle Maison” of het tweede huis dat Henri van de Velde werd door de eigenaar en bewoner opengesteld voor […]

Ledenactiviteit te Brussel (Laken)

De 19de-eeuwse koninklijke serres te Laken n.o.v. Alphonse Balat werden bezocht onder leiding van de verantwoordelijken voor de restauratie en het onderhoud van de serres. Een bezoek werd gebracht aan het mausoleum voor koningin Astrid, een uitzonderlijk gebouw in een setting n.o.v. René Pechère, aansluitend gevolgd door een bezoek aan de koninklijke crypte in de […]

Forum Internationale Wetenschappelijke Comités

Forum Internationale Wetenschappelijke Comités organisatie i.s.m. ICOMOS Wallonie-Bruxelles De Belgische leden brachten verslag uit over de activiteiten en werking van de Internationale Wetenschappelijke Comités.  

Algemene vergadering

Op de Algemene Vergadering, die doorging in het hotel d'Hane Steenhuyse te Gent, nam de Raad van Bestuur afscheid van Miek Goossens, voorzitter van Icomos Vlaanderen-Brussel voor een periode van 15 jaar, en van bestuursleden Anna Bergmans en Karel Breda. Fotoalbum

Werelderfgoed : een kijkje achter de schermen

Te Gent hielden we deze ledenactiviteit, met de Belgische première van de documentaire 'La face cachée des 1 000 merveilles du monde'. Aansluitend vond een panelgesprek plaats met de regisseur van de documentaire en diverse specialisten in werelderfgoed, die ons een kijkje achter de schermen gaven van de mechanismen achter de inschrijving als werelderfgoed.

Onze Monuments Men, van 1914 tot heden

Te Leuven hielden we een studiedag rond het thema bescherming van cultureel erfgoed in oorlogstijd. We belichtten figuren als Eugène Dhuicque tijdens WOI en van Raimond Lemaire, Belgisch lid van de Monuments Men en medestichter van onze organisatie. We gingen na in een panelgesprek hoe voorbereid België heden is met betrekking tot de bescherming van […]

Ledenactiviteit te Diksmuide en Klerken

Studiedag met als thema restauratieprojecten van WOI erfgoed. Diverse projecten kwamen aan bod in een lezingenvoormiddag, met in de namiddag bezoek aan de restauratiewerf van het Stadhuis van Diksmuide (wederopbouw- en werelderfgoed) en aan de gerealiseerde projecten van Oud Stuivekenskerke en de Vredesmolen te Klerken. Fotoalbum: deel 1 - deel 2

Brusseldag – bezoek aan de Japanse toren te Laken

Deze toren stond aanvankelijk op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs en werd door Leopold II gerecupereerd om herbouwd te worden op het Koninklijk domein. Het bijzondere interieur is nog steeds indrukwekkend. De voorstudie in opdracht van de Regie der Gebouwen (o.l.v. Elisabeth Van Besien) werd toevertrouwd aan het restauratieteam Fenikx (Marjolein Deceuninck en Ann […]

Studiedag thema Licht

Vlaams-Nederlandse contactdag Icomos Onze Nederlandse collega's stelden een studiedag voor rond het thema licht te Rotterdam. Licht als fenomeen en in historisch perspectief, de lichtbeleving in architectuur en de omgang met licht in relatie tot het erfgoed.

Forum Internationale Wetenschappelijke Commités

Een organisatie i.s.m. ICOMOS Wallonie-Bruxelles Het Forum Wetenschappelijke Comités is gewijd aan de werkzaamheden die ontwikkeld werden binnen de Wetenschappelijke Comités. De Belgische leden brachten verslag uit over de activiteiten en werking van de comités. Dit jaar werd elk lid van een comité eveneens uitgenodigd om naast zijn presentatie ook een standpunt in te nemen […]

Hotel Knuyt de Vosmaer en voormalig Postchecque gebouw

In de voormiddag was een bezoek gepland aan het Hotel Knuyt de Vosmaer op het Vrijheidsplein in Brussel, waar een restauratiewerf de afwerking naderde. Muriel Muret, Manja Vanhaelen en Emmanuelle de Sart van de Dienst Monumenten en Landschappen en Helmut Jacobs, architect projectleider (architectenbureau SUM) leidden de deelnemers rond en lichtten de werken en restauratieopties […]

Abdij van Park, Heverlee

Te Heverlee werd door ICOMOS Vlaanderen-Brussel een bezoek georganiseerd aan de Abdij van ‘t Park, waarbij de restauratie van de bibliotheek (gerealiseerd) en de westvleugel (in uitvoering) werden toegelicht door Stefan Lani (beheerder van de site), Katrien Deckers (projectcoördinator Stad Leuven), Sofie Beyen (architect Studio Roma), Sven Ignoul (ingenieur Triconsult), Bernard Delmotte (restaurateur) en de […]

Lezing Claudine Houbart, begijnhof te Leuven

“In het voetspoor van Raymond M. Lemaire” Leuven, Groot Begijnhof In het jaar van het 50-jarig bestaan van ICOMOS en van ICOMOS België werd bijzondere aandacht besteed aan de (mede) stichter Raymond M. Lemaire. Geleide wandelingen door Suzanne Van Haeverbeeck en Luc Verpoest verduidelijkten de rol van het Groot Begijnhof Leuven als beginpunt van de […]

Studiedag te Antwerpen over restauratie van kathedralen

Vlaams-Nederlandse contactdag Icomos - Studiedag te Antwerpen over restauratie van kathedralen Dit colloquium met internationale uitstraling werd georganiseerd door de Provincie Antwerpen, De Kathedraal en ICOMOS Vlaanderen-Brussel. Het was de Vlaams-Nederlandse ICOMOS contactdag voor 2015. Meer dan 100 deelnemers woonden op donderdagavond de lezing in de Antwerpse kathedraal bij gebracht door Rutger Steenmeijer, architect verantwoordelijk […]

50 jaar ICOMOS

De herdenking van de 50ste verjaardag van de stichting van ICOMOS en van het Belgische comité kon niet op de oorspronkelijk geplande datum in november 2015 doorgaan. We vierden het 50-jarig bestaan van ICOMOS met een conferentie over " Erfgoed, een dialoog tussen verleden en toekomst" met een slotlezing door Nathalie Heinich over "Het breder […]

Bezoek aan de grote tempel Amon Râ, Brussel

De vrijmetselaarsloge “Les Amis Philanthropes” is sinds 1876 gevestigd in de Peterseliestraat te Brussel. Zij liet voor haar nieuwe lokalen een grote tempel inrichten in Egyptiserende stijl. De plannen werd toevertrouwd aan architect Adolphe Samyn in samenwerking met architect Ernest Hendrickx. Dit hooggewaardeerde bezoek sloot aan op de Algemene Vergadering. Fotoalbum

Ronde tafel debat “Reconstructies” in het KIK, Brussel

ICOMOS internationaal organiseerde een aantal debatten rond het thema "reconstructies". Wat moet er gebeuren na de moedwillige vernieling van het erfgoed in Palmyra, na de bombardementen van Aleppo? Is herbouw of reconstructie een optie? Dé optie? Onder welke voorwaarden kunnen reconstructies overwogen worden en wanneer kan het echt niet? Wat houden reconstructies in en hoe […]

Bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik

De romaanse/gotische Kathedraal van Doornik werd in 2000 op de werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst en is met zijn vijf hoge torens, indrukwekkende afmetingen en rijkelijk gesculpteerde portalen een van de belangrijkste gebouwen van België en het Westen. Sinds 2006 wordt de kathedraal onderzocht en tot heden een ambitieus restauratiecampagne gevoerd. Tijdens de activiteit worden verschillende […]

Netwerkmoment: infosessie werelderfgoed, Brussel

Het Agentschap Onroerend Erfgoed nodigde iedereen uit die met Werelderfgoed te maken heeft of hierin geïnteresseerd is, voor een algemene infosessie. Dankzij de samenwerking met het Agentschap werd deze infosessie tevens een ledenactiviteit van ICOMOS Vlaanderen-Brussel met de bedoeling de leden meer vertrouwd te maken met de werelderfgoedprocedures.

Studiedagen “Water en Erfgoed voor de toekomst”, Nederland (contactdag IVB/INL)

Jaarlijkse Contactdag ICOMOS Nederland - ICOMOS Vlaanderen-Brussel De tweedaagse studiedag met als thema ‘Water & Heritage for the Future’ werd georganiseerd door ICOMOS Nederland in samenwerking met de TU Delft en de Leidense Universiteit. De activiteit vond plaats in Delft & Fort Vechten, Nederland. Op de eerste dag in Delft werd gefocust op het wetenschappelijke […]

Bezoek Coudenberg, voormalig paleis van Brussel

Sinds 2011 tot heden worden de ondergrondse restanten van het reusachtige Coudenberg paleis onderworpen aan een reeks materiaal-technische onderzoeken voor het optimaal behoud van deze indrukwekkende archeologische site. Tijdens het bezoek kregen de bezoekers een geschiedkundige inleiding waarna verschillende aspecten van het onderzoek werden toegelicht door gespecialiseerde partijen. Langs de ondergrondse Isabellastraat werd de complexe […]

Studiedag “Rampen: voorkomen en opvolgen”, Brussel

Het Belgische Blauwe Schild Comité zet zich in voor de bescherming van het cultureel erfgoed in geval van gewapende conflicten maar ook in geval van natuurrampen, ontploffingen, brand, waterschade, vandalisme of kernrampen. Naast acties op gebied van de preventie ten aanzien van de overheid, speelt het Comité vooral een rol inzake bewustmaking en professionele vorming. […]

Werfbezoek restauratiewerf Mercator, Oostende

Als lid van ICOMOS Vlaanderen-Brussel krijgt u de gelegenheid om een exclusief bezoek te brengen aan de restauratiewerf van de Mercator op 3 februari 2017. Dit bijzondere bezoek komt er enkele dagen voor het schip opnieuw te water wordt gelaten (op 7 februari). Het schip ligt nu op het droge. De metalen romp werd gerestaureerd door hoofdaannemer IDP. Scheepswerf Lowyck […]

Bezoek aan Suzannakerk, Schaarbeek

Bezoek aan de Sint-Suzannakerk te Schaarbeek tijdens de restauratiewerken. Deze Schaarbeekse parochiekerk in art-decostijl werd in 1925 gebouwd naar ontwerp van de toen nog jonge architect Jean Combaz (1896-1979). In 2003 werd de kerk definitief beschermd als monument. Vandaag gebeurt de restauratie van de buitenschil onder supervisie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, […]

Bezoek aan de Sint-Theodaruskerk & Bezoek aan glas-in-lood-atelier

Bezoek aan de Sint-Theodaruskerk, Beverlo Beringen & Bezoek aan glas-in-lood-atelier RENOTEC NV, Geel De leden van ICOMOS Vlaanderen-Brussel worden uitgenodigd voor een bezoek aan de Sint-Theodarduskerk te Beringen naar aanleiding van de restauratiewerken van de kerk en de glasramen in beton. Deze Beringse mijnkerk werd tussen 1939 en 1943 gebouwd naar een ontwerp van de architect Henri Lacoste (1885-1968). Deze […]

Archeologie en ontwikkeling van Antwerpen en andere historische steden

Contactdag ICOMOS Nederland en ICOMOS Vlaanderen-Brussel: Archeologie en ontwikkeling van Antwerpen en andere historische steden U wordt vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse contactdag van ICOMOS Vlaanderen-Brussel en ICOMOS Nederland. De nooit aflatende zorg voor ‘Water en Erfgoed in de Toekomst' van de Lage Landen is ook in 2017 de krachtlijn van deze studiedag. De ontwikkeling van historische […]

Bezoek aan tentoonstelling KMKG & aan het Paviljoen Horta/Lambeaux, Jubelpark

  Bezoek aan de tentoonstelling 'Opening van de juwelierszaak Wolfers Freres', KMKG & bezoek aan het Paviljoen Horta/Lambeaux, Jubelpark U wordt vriendelijk uitgenodigd op deze ledenactiviteit van ICOMOS Vlaanderen-Brussel in Brussel. Deze ledenactiviteit wordt georganiseerd naar aanleiding van het restauratieprogramma en de heropening van de Wolferszaal in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) en de opening van de prestigieuze […]

Studiedag: Erfgoed en privé-eigenaars, een gekoppelde geschiedenis, Brussel

Deze studiedag werd door de Historische Woonsteden & Tuinen vzw georganiseerd in het kader van 2018 - het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed met de steun van ICOMOS Vlaanderen-Brussel. Het hoofdthema was de rol van de privé-eigenaaars voor het behoud van het erfgoed in België. Annemie Draye en Marie-Sophie de Clippele spraken er resp. […]

Bezoek aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) werd in 1948 opgericht. Voor ICOMOS Vlaanderen-Brussel een uitstekende reden om tijdens 2018 - Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, de algemene vergadering in het KIK te houden. De algemene vergadering vond plaats in de mooie raadszaal waarvan de oorspronkelijke inrichting volledig bewaard is. Voorafgaand aan de algemene […]

Bezoek aan Louvain-la-Neuve – creatie van een nieuwe stad

De splitsing van de universiteit van Leuven leidde tot de creatie van een nieuwe stad in Waals Brabant: Louvain-la-Neuve. Het stedenbouwkundige masterplan werd uitgewerkt door een interdisciplinair team, de ‘Groupe Urbanisme-Architecture (Groupe UA) gecoördineerd door Raymond Lemaire, JP. Blondel en Pierre Laconte. Piet Lombaerde en Pierre Laconte traceerden hoe de historische steden de aanleg van […]

High-Quality Baukultur, Houthandel Lochten, Schaarbeek

Naar aanleiding van de ondertekening van de Verklaring van Davos door de Europese ministers van cultuur in januari op de vooravond van het Wereld Economisch Forum, organiseerden ICOMOS Vlaanderen-Brussel en het team Building Brussels van de VUB een lezing op de unieke site van houthandel Lochten in Schaarbeek. De zaak is er gevestigd sinds 1923 […]

Studiedag rond Erfgoed en Toerisme, Middelburg (Nederland)

Erfgoed en Toerisme was het jaarthema voor de Jaarlijkse contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel en ICOMOS Nederland. Peter Debrine (Unesco Werelderfgoedcentrum) gaf een keynote en stelde de meest recente ontwikkelingen voor van het programma Werelderfgoed en Toerisme. Hoe erfgoedlijnen leiden tot toeristische thema’s en routes werd beschreven aan de hand van case-studies. Elke Dens (Directeur Marketing Visit […]

Plantentuin Meise, Brussel

Naar goede gewoonte, en gezien de omstandigheden in het najaar dit toelieten, combineerde ICOMOS Vlaanderen-Brussel de bijzondere Algemene Vergadering (zie eerder) met een interessant bezoek aan een boeiende erfgoedlocatie. Er werd geopteerd voor de Plantentuin Meise, een van de grootste botanische tuinen ter wereld en een beschermd landschap dat teruggaat tot 1796. De activiteit werd […]

Digitale activiteit ICOMOS België

De coronacrisis werd aangegrepen om op een ‘andere manier’ de leden te informeren over de activiteiten van ICOMOS, zowel op nationaal als internationaal vlak. Deze activiteit was een samenwerking tussen ICOMOS Wallonie-Bruxelles en ICOMOS Vlaanderen-Brussel. Na een inleiding door de voorzitter van ICOMOS België, Jean-Sébastien Misson, werd een verslag uitgebracht van de 20ste Algemene Vergadering […]

Webinar Erfgoed en de 4 elementen: LUCHT

Dit betrof de 2de studiedag binnen het thema “Erfgoed en de 4 elementen”. De activiteit vond plaats in de vorm van een digitale webinar met live-streaming. Omschrijving: Natuur en cultuur botsen wel eens. Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Om hierover expertise uit te wisselen, organiseren Erfgoedlabo […]

Internationale Open Monumentendag

In 1982 heeft ICOMOS 18 april uitgeroepen tot de Internationale Dag voor Monumenten en Landschappen. Elk jaar stelt ICOMOS een thema in als leidraad voor de organisatie van activiteiten door haar leden, nationale en internationale wetenschappelijke comités, partners en iedereen die aan deze dag wil deelnemen. Het thema voor zondag 18 april 2021 is “Complex […]

Algemene Vergadering ICOMOS Vlaanderen-Brussel

Digital event , Belgium

De jaarlijkse algemene vergadering van de vzw ICOMOS Vlaanderen-Brussel zal op 23 april 2021 van 13u tot 14u op digitale manier plaatsvinden. De uitnodiging, de dagorde, het ontwerpverslag van vorige algemene vergadering (BAV 24 oktober 2020), en de lijst van de werkende leden, kan u via de elektronische uitnodiging opladen. De algemene vergadering staat open […]

Webinar Historic Urban Landscapes (HUL)

Digital event , Belgium

De Vlaamse Unesco Commissie organiseert samen met ICOMOS Vlaanderen-Brussel een webinar op 4 mei over Unesco's aanbeveling over 'Historic Urban Landscapes' en de impact in de praktijk op het beheer van Werelderfgoed. Prof. dr. Ana Pereira Roders (TU Delft) en Nicholas Clarke (ICOMOS) schetsen in het Engels respectievelijk het algemene kader en de wijze waarbij deze aanbeveling […]

Webinar ‘de juridische bescherming van onroerend erfgoed’

Het opleidingscentrum van Die Keure – uitgeverij Tijdschrift Monumenten & Landschappen (M&L) - organiseert een webinar rond de juridische bescherming van onroerend erfgoed. Onroerend erfgoed vormt een randvoorwaarde voor de leefkwaliteit en de culturele sterkte van onze samenleving. Het behoud van onroerend erfgoed is dan ook essentieel om de kwaliteit van het leefmilieu van een samenleving te garanderen. De juridische bescherming van onroerend erfgoed […]

Symposium ICOMOS Nederland over water en klimaatverandering

ICOMOS Nederland organiseer ism de Nederlandse Kastelen Stichting een live-stream symposium over ‘Wat? Water! Klimaatverandering en buitenplaatsen’ Deelnameprijs bedraagt €10,- Meer informatie en inschrijving via deze link  

Ledenactiviteit: Bezoek aan de voormalige Cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville

Programma* 13u30: Onthaal met koffie 14u00: - Inleiding over de abdijsite en het beheer door Michel Dubuisson, historicus en directeur "asbl Abbaye de Villers” - Historiek van de Cisterciënzerabdij, presentatie door Patrice Gautier, archeoloog en bouwhistoricus. - Les coulisses d’un dossier de restauration: entre fiction et réalité. De restauratie van de pharmacie, presentatie door Romuald Casier, architect verantwoordelijk voor de restauratie […]

UNESCO Trefdag – Brussel

Deze trefdag behandelt Unesco-onderwerpen zoals burgerwetenschap, informeel leren, omgaan met ons koloniaal verleden, klimaat en artificiële intelligentie. De sessies gaan over verschillende thema’s met presentaties door boeiende sprekers, en worden afgesloten met een netwerkreceptie. Het accent ligt op leuke ontmoetingen, de blik verruimen en samenwerking aanmoedigen. Ook ICOMOS Vlaanderen-Brussel maakt deel uit van het organiserende […]

Vlaams-Nederlandse contactdag – Thema gedeeld erfgoed

De 2-jaarlijkse Vlaams-Nederlandse contactdag met als thema Gedeeld erfgoed (edities 2021 en 2022) wordt dit najaar door ICOMOS Nederland georganiseerd. De contactdag heeft als titel "De Lage Landen in Afrika” ofwel Nederlandse en Belgische sporen van gedeeld cultureel erfgoed op het Afrikaanse continent. Programma: 10.00 – 11.00     Inloop met koffie/thee 11.00 – 11.15     Welkom                                Charlotte […]

Ledenactiviteit: Bezoek aan het begijnhof van Lier

Programma 13u00: Onthaal met koffie in het CC Vredeberg, Vredebergstraat 12-14, 2500 Lier 13u30: Welkomstwoord Sabine Leyzen, schepen bevoegd voor onroerend erfgoed van de stad Lier 13u40 De Vlaamse begijnhoven - een innovatieve werelderfgoedserie Piet Geleyns, Focal point cultureel Werelderfgoed in Vlaanderen 14u15 Een globale visie voor de restauratie van het Lierse begijnhof: van masterplan […]

Ledenactiviteit – studienamiddag restauratie Sint-Martinuskerk, Aalst

Aalst

De activiteit (eerder uitgesteld omwille van covid-19) zal plaatsvinden op vrijdagnamiddag, 25 maart 2022 Voorlopig programma: Onthaal met koffie en gebak Verwelkoming vanwege de parochiegemeenschap en het stadsbestuur Inleiding door architectenbureau Perspectiv Rondleiding en toelichting door gespecialiseerde vooronderzoekers/restaurateurs bij Mogelijkheid tot bezoek van de zolders, en de belevingsexpo ‘Iedereen Rubens’ Afsluitende drink Het gedetailleerde programma […]

Internationale Open Monumentendag 

In 1982 heeft ICOMOS 18 april uitgeroepen tot de Internationale Dag voor Monumenten en Landschappen. Elk jaar stelt ICOMOS een thema in als leidraad voor de organisatie van activiteiten door haar leden, nationale en internationale wetenschappelijke comités, partners en iedereen die aan deze dag wil deelnemen.  Het thema voor dit jaar is  “Erfgoed en Klimaat”. […]

Bezoek aan de restauratie Sint-Jacobskerk en de stadsomwalling (Leuven)

De Sint-Jacobskerk, een van de vijf middeleeuwse parochiekerken van Leuven, dateert uit de 13de eeuw en is een drukbezochte halte op de bedevaartsroute naar Compostella. De vele verbouwingen maken van de kerk een interessante getuige van de kunstgeschiedenis: de toren is nog oorspronkelijk romaans, het schip is gotisch en het koor is in classicistische stijl […]

UNESCO Trefdag: cultureel erfgoed bij overstromingsrampen (Brussel)

Dinsdag 3 mei 2022 Programma: In de voormiddag schetsen topexperts en ambtenaren de klimaatsverandering en impact op overstromings-risico's in Vlaanderen en de beleidsantwoorden erop. Vervolgens komen er getuigenissen vanuit de erfgoedsector over ravage door de overstromingen in 2021. In de namiddag krijgen we meer te horen over de bestaande maatregelen en nieuwe initiatieven om erfgoed […]

Kennisuitwisselingsbijeenkomst over werelderfgoed(nominaties) en de rol van ICOMOS

ICOMOS Nederland organiseert een fysieke kennisuitwisselingsbijeenkomst over werelderfgoed(nominaties) en de rol van ICOMOS in dit proces, op vrijdag 6 mei, van 12:00 tot 16:00 uur, in het werelderfgoed Van Nellefabriek te Rotterdam. Gwenaëlle Bourdin, directeur van de Evaluatie Unit ICOMOS Internationaal, werd bereid gevonden om naar Nederland te komen en uitleg te geven over de […]

Conferentie ‘het Onroerend Goed’

Op donderdag 12 mei organiseren Herita en Nederland Monumentenland 'Het Onroerend Goed', een conferentie over de verbindende kracht van erfgoed in al haar aspecten. Hoe organiseren wij - Vlamingen en Nederlanders - vandaag de zorg voor onze historische plekken? Op welke punten kunnen we van elkaar leren? Hoe schakelen we naar de toekomst? Praktisch •   […]

Internationale Conferentie in kader van het 50 jarige bestaan van de conventie

ICOMOS Polen organiseert van 8 tot 10 juni 2022 de internationale conferentie "50 years of the UNESCO World Heritage Convention in Europe. Achievements and Challenges" te Krakow, zie voor meer info deze website. De Call for Papers vind je hier. Deadline voor het indienen van een bijdrage is 18 februari.

IWC CIVVIH – wetenschappelijk symposium, 15 & 16 juni te Brussel

"Eleven years of Valletta Principles: Evolution and practice of urban heritage governance" De Valletta-beginselen werden goedgekeurd op de 17e Algemene Vergadering van ICOMOS in november 2011. Het document is echter dringend aan een herziening toe, gezien de vele hedendaagse uitdagingen op het vlak van stadsplanning en het behoud en beheer van stedelijke landschappen. Dit symposium gaat […]

Studiedag ‘Erfgoed en de 4 elementen: aarde’, 17 juni, Provinciehuis Leuven

Natuur en cultuur botsen wel eens. Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Om hierover expertise uit te wisselen, organiseren Erfgoedlabo Leuven en FARO samen met het Belgische Blauwe Schildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel een reeks van vier studiedagen over calamiteiten en roerend erfgoed. Na een eerste studiedag over […]

Ledenactiviteit: bezoek aan de reconstructie van de kerktoren van de Sint-Janskerk

De als monument beschermde Sint-Janskerk te Anzegem, een in oorsprong romaanse kerk met 17de, 19de- en 20ste-eeuwse bouwfasen, viel ten prooi aan een brand op 16 oktober 2014. Voor de oudste delen van de kerk - romaanse toren en 17de-eeuwse koren, werd geopteerd voor een reconstructie op basis van opmetingen vanaf 2009 in voorbereiding van […]

Contactdag: Water in historische steden

In de loop van de geschiedenis zijn de natuurlijke waterlopen voortdurend aangepast aan nieuwe noden. Ze gaven niet alleen aanleiding tot de vestiging van nederzettingen, dorpen, steden, maar de aanpassing ervan aan veranderende noden droeg substantieel bij aan de ontwikkeling van rurale of stedelijke landschappen en samenlevingen, van de vroege middeleeuwen tot na de industriële revolutie. Daarnaast zorgen de waterlopen als […]

Ledenactiviteit: het vernieuwde Steen en het archeologisch onderzoek binnen de Antwerpse burcht

Het Steen in Antwerpen won op vrijdag 7 oktober de Onroerenderfgoedprijs 2022. Intussen vinden nog tot eind 2022 verschillende archeologische onderzoeken plaats aan de Scheldekaaien van Antwerpen in de buurt van de burchtzone. De dienst archeologie van de Stad Antwerpen verzorgt een unieke rondleiding voor ICOMOS leden op vrijdagnamiddag 25 november 2022. Programma (voorlopig): -rondleiding […]

Ledenactiviteit – gerenoveerde conservatorium, te Brugge (West-Vlaanderen)

De eerder aangekondigde activiteit, een bezoek aan het voormalige passantenhuis OLV van Nazareth en Magdalenagasthuis, kan omwille van praktische redenen niet doorgaan op de voorziene datum (de activiteit wordt hernomen op een later tijdstip). We blijven echter in Brugge, met een bezoek aan het pas gerenoveerde conservatorium. Het volledige gebouw, een stadspaleis uit 1742, werd gerenoveerd en uitgebreid met een […]

Studiedag Erfgoed & Vuur – binnen de reeks ‘Erfgoed & de 4 elementen’

Natuur en cultuur botsen wel eens. Ook erfgoedcollecties zijn niet immuun voor de vier natuurkrachten: water, lucht, aarde en vuur. Om hierover expertise uit te wisselen, organiseren Erfgoedlabo Leuven en FARO samen met het Belgische Blauweschildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel een reeks van vier studiedagen over calamiteiten en roerend erfgoed. Na drie studiedagen over respectievelijk water, […]

Internationale Open Monumentendag

In 1982 heeft ICOMOS 18 april uitgeroepen tot Internationale Dag voor Monumenten en Landschappen (IDMS), waarna UNESCO deze dag tijdens haar 22e Algemene Conferentie heeft goedgekeurd. Elk jaar stelt ICOMOS een thema in als leidraad voor de organisatie van activiteiten door haar leden, nationale en internationale wetenschappelijke comités, partners en iedereen die aan deze dag wil […]

Driejaarlijkse Algemene Vergadering – 31 augustus – 9 september 2023 – Sydney (Australië)

De 21ste driejaarlijkse Algemene Vergadering van ICOMOS zal plaatsvinden van 31 augustus tot 9 september 2023 te Sydney (Australië). De Algemene Vergadering zelf die in totaal 4 dagen zal duren, wordt aangevuld met plaatsbezoeken, workshops, lezingen, bijeenkomsten van experten en sociale events. Het programma wordt afgesloten door een vierdaagse wetenschappelijke symposium met als thema: 'Heritage Changes: Resilience - Responsibility […]

Wandelcolloquium – Abdij Herkenrode

Algemene Vergadering, gevolgd door een bezoek aan de Abdij van Herkenrode (Limburg) -vrijdag 21 april 2023 De jaarlijkse Algemene Vergadering* van de vzw ICOMOS Vlaanderen-Brussel (IVB) vindt plaats op vrijdagvoormiddag. Op vrijdagnamiddag gaat een ledenactiviteit door, in de vorm van een ‘wandelcolloquium’ op verschillende locaties met als thema ‘Abdij Herkenrode - heden, verleden en toekomst’. […]

Contactdag Bouwkundig Erfgoed, Brussel

Op dinsdag 2 mei 2023 organiseert het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de tweede keer een contactdag over waardering van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. De Contactdag heef tot doel recent onderzoek en actuele thema’s, met als rode draad de rol van waarderend onderzoek in de omgang met bouwkundig erfgoed, te presenteren. Daarnaast wil het een platform aanbieden voor onderzoek, […]

UNESCO-Trefdag: Samen toekomst maken! – Brussel

Hoe kijken we naar de toekomst vanuit de inzet van Unesco rond samenwerken aan vredesopbouw en duurzaam samenleven? Welke stappen zetten we in de domeinen onderwijs, wetenschap en cultuur waarin Unesco volop actief is? Waar willen we naartoe en hoe geraken we daar? Hoe kunnen we elkaars aanpak en visies versterken? Kom meer te weten […]

Ledenactiviteit: Bezoek aan Damme en zijn vestingen (West-Vlaanderen)

Damme en zijn vestinglandschap: een synergie tussen natuurbeheer en monumentenzorg. De aanleg van de wallen begon in 1617, tijdens het Twaalfjarig Bestand, met het doel de stad Brugge te beschermen tegen eventuele invallen van de Staats-Spaanse Linies. Het stadje werd door een regelmatige zevenhoek omringd, met bastions op de punten. Hierbuiten kwam een tweede wal […]

Vlaams-Nederlandse contactdag – thema erfgoed en toerisme, te Breda (Nederland)

Thema : "Erfgoed als smaakmaker voor duurzaam toerisme" Inleiding Op deze dag staat centraal welke bijdrage cultuur en erfgoed hebben voor duurzaam toerisme. Spreiding in tijd en plaats van bezoekers, aandacht voor de lokale draagkracht van gemeenschappen, co-creatie en buiten de gebaande paden zijn enkele kreten die veelvuldig worden gehoord als het om de gewenste […]

Ledenactiviteit – Van Huis Janssens naar Curiosum, 150 jaar geschiedenis in ere hersteld (Sint-Niklaas)

Dit statige gebouw in neo-Vlaamse renaissancestijl werd in 1878 in opdracht van Alfons Janssens ontworpen door arch. Pieter Van kerkhove. Reeds in 1911 werd de woning herbestemd tot museum. Het gebouw werd vrij intact bewaard maar verloor doorheen de jaren zijn glans. Het restauratietraject dat in 2004 werd opgestart, herstelde de grandeur van weleer en […]

Ledenactiviteit: Bezoek aan de thermen van Spa (provincie Luik)

Spa Rue du Marché 1A, Spa, Belgium

Het historisch Thermengebouw, naast het casino in het centrum Spa, werd in 1869 ontworpen door architect Léon Suys en raakte in onbruik. Het herbestemmingsproject in opdracht van de stad met een grondige restauratie en een uitbreiding werd uitgevoerd door het bureau Sum Project - Barbara Van der Wee Architects. Parallel met de herbestemming van haar […]

Bezoek aan Bokrijk (Limburg) – vrijdag 19 april 2024

Algemene Vergadering, gevolgd door een ledenactiviteit, namelijk een bezoek achter de schermen van Bokrijk (Limburg) -vrijdag 19 april 2024 De jaarlijkse Algemene Vergadering* van de vzw ICOMOS Vlaanderen-Brussel (IVB) vindt plaats op vrijdagvoormiddag. Op vrijdagnamiddag gaat een ledenactiviteit door met als thema ‘ambacht en erfgoed in Bokrijk’. De activiteit start met een plenair gedeelte, gevolgd […]

Winkelwagen
Scroll naar boven