Gaza – Israël Verklaring ICOMOS

De afgelopen weken is ICOMOS met afschuw en wanhoop getuige geweest van de onuitsprekelijke aanvallen, het verlies aan mensenlevens en het lijden van Israëlische en Palestijnse burgers – die opnieuw de zwaarste prijs betalen in dit conflict, inclusief onze eigen leden en hun families. We betuigen ons diepste medeleven en onze solidariteit met al diegenen die hun dierbaren hebben verloren of nog steeds missen.

Zowel in het licht van de situatie in Gaza, als in het licht van de toenemende verspreiding in de regio, herinneren we alle partijen die betrokken zijn bij het conflict en degenen die daar invloed op hebben eraan dat deze regio veel van de meest waardevolle en heilige plaatsen van de mensheid bevat, evenals instellingen en mensen die ze verzorgen en bestuderen. Dit onvervangbare culturele erfgoed is van vitaal belang voor alle levende gemeenschappen die ermee verbonden zijn. Volgens het internationaal humanitair recht is het respecteren en beschermen van cultureel erfgoed niet optioneel en is opzettelijke vernietiging een oorlogsmisdaad.

In het licht van deze zich ontwikkelende tragedie doen we een dringend beroep op het respect van het internationaal humanitair recht en de bescherming en veiligheid van burgers, in de naam van onze gedeelde menselijkheid. Aansluitend hierbij verwelkomt ICOMOS de goedkeuring van Resolutie 2721 van de VN-Veiligheidsraad op 15 november 2023 en de aankondiging op 22 november van een 4-daagse wapenstilstand en gedeeltelijke vrijlating van gijzelaars. Deze wapenstilstand kan een gelegenheid zijn om ook de behoeften voor de evaluatie van erfgoedschade te beginnen identificeren.

Winkelwagen
Scroll naar boven